Verkiezingen 2024: Ruimte voor open jeugdwerk

Logo Ruimte voor open jeugdwerk 1080x1080 4 website 1

Formaat pleit voor het aankomende verkiezingsjaar voor meer ruimte voor open jeugdwerk. Beleidsmakers: maak meer ruimte voor open jeugdwerk. Initiatieven: claim je ruimte.

Naar de verkiezingen van 2024

2024 is een kanjer van een verkiezingsjaar, waarbij we in één jaar gaan stemmen voor alle niveaus – Europees, federaal en Vlaams (zondag 9 juni) en provinciaal en gemeentelijk (zondag 13 oktober). Er kan dus in één jaar veel veranderen met gevolgen voor de komende jaren.

In de aanloop naar de verkiezingen gaat Formaat voor meer ruimte voor open jeugdwerk!

Sterk open jeugdwerk voor en door jongeren kan enkel bloeien als er voldoende ruimte is om initiatief te nemen. In de vier blokken hieronder vind je onze beleidsadviezen per thema, geordend per beleidsniveau. Gebruik ze om na te lezen waar de sector van wakker ligt, of als inspiratie voor je eigen lokale beleidsstandpunten.