Een sterke werking in een sterk gebouw

GOED BEZIG Heropening Krak Joachim Wannyn 12

Een geschikte, kwaliteitsvolle infrastructuur is een belangrijke factor voor een succesvol open jeugdwerkinitiatief. Toch zitten heel wat werkingen in soms brakke, onaangepaste infrastructuur. Open jeugdwerkinfrastructuur moet dringend een opwaardering krijgen.

Zowel de lokale als de Vlaamse overheid zijn een cruciale partner voor een sterker infrastructuurbeleid, met aandacht voor veiligheid, duurzaamheid, energie-efficiëntie, onderhoudsbeleid, rechtszekerheid ...

De jeugdwerkinfrastructuur in Vlaanderen is decennialang te weinig verzorgd. Het gevolg: veel gebouwen zijn in slechte staat, lekken energie en kosten daardoor veel geld. Wat initiatieven zelf konden doen aan herstellingen en kleine investeringen bleef uit, doordat de spaarpotten na de corona- en energiecrisis als sneeuw voor de zon verdwenen.

In de steden en gemeentes waar men wel zorg draagt voor infrastructuur, zien we initiatieven groeien en echte jeugdplekken bloeien. Goede infrastructuur is een basisvoorwaarde voor goed draaiend open jeugdwerk.

Lokaal

 • Breng de staat van de gebouwen van open jeugdwerkinitiatieven in kaart en schrijf een meerjarenplan infrastructuur voor jouw gemeente.
 • Schrijf voldoende investeringsbudgetten in het meerjarenplan om zelf te investeren en degelijk te subsidiëren. Nu investeren om later minder te betalen.

Vlaams

 • Blijf de Vlaamse investeringssubsidies versterken. Hou de drempels daarbij bewust laag en ga daarover in gesprek met Formaat en De Ambrassade. Kunnen bewijzen dat je het eigendom of gebruiksrecht voor een gebouw hebt voor een periode van minimaal 20 jaar, is bijvoorbeeld nog steeds een heel hoge drempel.

Federaal/Europees

 • Verlaag de btw voor het (ver)bouwen van jeugdinfrastructuur van 21 procent naar 6 procent.

Het tekort aan investeringen in jeugdwerkinfrastructuur leidt tot problemen met bestaande gebouwen en een algemeen gebrek daaraan. In zowel steden als kleinere gemeenten ontbreken vaak geschikte locaties voor jeugdwerkingen.

Lokaal

 • Breng de noden van jongeren in kaart. Formuleer daarna samen met hen jullie dromen en oplossingen in een meerjarenplan infrastructuur voor jouw gemeente.
 • Zorg dat je voldoende eigen gebouwen hebt waarin open jeugdwerkinitiatieven kunnen huizen. Kijk dan pas, in samenspraak met de jongeren, of gedeeld gebruik, tijdelijk gebruik of eenmalig gebruik mogelijk is.

Vlaams

 • Werk een Vlaams masterplan infrastructuurbeleid uit: breng de huidige infrastructuur in kaart, zorg voor monitoring over de jaren heen en formuleer ambities om de jeugdwerkinfrastructuur te verbeteren.

Werken aan je infrastructuur is niet eenvoudig: naast een hele som geld, heb je ook heel gedetailleerde kennis nodig. De regels, procedures, verplichtingen en bouwvoorschriften zijn amper nog helder in kaart te brengen, laat staan dat ze op elkaar afgestemd zijn.
Een treffend voorbeeld: Vlarem normen maken het nodig om je ruimtes hermetisch af te sluiten zodat er geen geluid ontsnapt. Dit terwijl normen rond luchtkwaliteit net eisen dat je de ruimtes voldoende open kan zetten.

Lokaal

 • Ondersteun open jeugdwerkinitiatieven in renovaties en wetgevende vereisten.
 • Wees als jeugdambtenaar een verbinder tussen de werking en andere diensten zoals de milieu- en infrastructuurdienst.

Vlaams/federaal

 • Stem de wetgeving over (open) jeugdwerkinfrastructuur op elkaar af. Zorg dat het haalbaar en betaalbaar blijft.
  Bijvoorbeeld wetgeving over geluidsnormen, energie-efficiëntienormen, een goeie binnenakoestiek en binnenkort mogelijk de aanbevelingen rond ventilatie.

Wie informatie zoekt over het bouwen of verbouwen van jeugdlokalen, loopt al snel verloren in een wirwar van subsidiemogelijkheden, brandveiligheidsverplichtingen, milieunormeringen, klimaatmaatregelen enzovoort. De kennis en kunde rond verbouwen is moeilijk te vinden en versnipperd over allerlei instanties en diensten.

Vlaams

 • De Vlaamse overheid kan een faciliterende rol op zich nemen door één Vlaams digitaal loket als aanspreekpunt te installeren waar zowel alle verenigingen als ook lokale besturen met infrastructuurplannen en subsidieaanvragen terechtkunnen

Lokaal

 • Maak tijd vrij om jeugdwerk inhoudelijk te ondersteunen in infrastructuurkwesties. Wees een gids in de wirwar aan reglementen. Leg daarbij de verbinding met de betrokken diensten binnen de gemeente of stad.
 • Maak middelen vrij om jeugdwerk financieel te ondersteunen in infrastructuurkwesties: werk aan een simpel en laagdrempelig reglement om verbouwingen te stimuleren en financieren. Hou de kosten van huisvesting voor jeugdwerk zo laag mogelijk en wees billijk in je eisen.
 • Werk een masterplan infrastructuur uit, over legislaturen heen. Baseer dat plan op een grondige analyse van je gemeente of stad op vlak van jeugdwerkinfrastructuur.
 • Betrek jongeren in beslissingen rond infrastructuur en ruimte. Zowel de huidige gebruikers van infrastructuur, als de toekomstige gebruikers. Doe dat bij zowel het huidige als bij het toekomstige infrastructuurbeleid.