Mentaal welzijn

Vagevuur slaat bruggen tussen jeugdwerk en welzijn

8 nov. 2023
16 Snorro 2022850 3280

Vagevuur uit Lokeren, gaat voor de federale armoedeprijs. Deze prijs is een erkenning van de inspanning die ze elke dag leveren om jongeren te helpen hun toestand te verbeteren. We zijn trots te zien dat Vagevuur genomineerd werd en hopen natuurlijk dat ze de prijs winnen. Zo tonen we aan dat open jeugdwerk een rol kan spelen in laagdrempelige toegang naar gezondheidszorg.

Wij gingen in gesprek met Pieter-Jan, coördinator van Vagevuur over de armoedeprijs en het project.

Het thema van de armoedeprijs dit jaar ligt ons nauw aan het hart: ‘laagdrempelige toegang tot gezondheidszorg”. We merken al langer dat veel jongeren drempels ervaren naar allerlei gezondheidszorg. Vooral op vlak van mentaal welzijn zien we dat de nood hoog is.

We wilden zelf oplossingen bieden en startten met een project ‘outreachende therapie’. We namen een therapeute in dienst. Zo konden we direct, zonder wachtlijsten of intakes, gratis therapie aanbieden aan onze jongeren. We zien dat we met deze aanpak mooie resultaten halen. De armoedeprijs binnenhalen, geeft ons niet enkel een financieel duwtje in de rug, ook de nationale erkenning voor deze uitdaging.

Laagdrempelig werken is de sleutel

Onze therapeute legt zelf actief contacten binnen de werking, op de straten en pleintjes en voert haar gesprekken waar dat voor de jongere goed aanvoelt. Dat kan even goed op straat, thuis, als in onze eigen ingerichte ruimte. Op die manier kan alles vertrouwd opstarten, zonder dat het als een doktersbezoek aanvoelt.

Stappen in de juiste richting

We zien dit project als eerste stappen naar echte verandering. Doordat we het taboe rond mentaal welzijn doorbreken, en doordat wij als organisatie onze ervaringen en signalen delen met o.a. het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) en Centrum Algemeen Welzijn (CAW).

Het blijft lastig om problemen bij de wortel aan te pakken, want de welzijnssector moet het met beperkte middelen doen, maar we geraken ergens. Onder andere door ons werk, is er meer aandacht voor een grondhouding van vertrouwen in de omgang met jongeren. Onze partners werken nu hard om de administratieve drempels en soms koele, klinische setting in hun hulpverlening af te bouwen.

Voor sommigen zijn de jeugdwerkers hun eerste of zelfs enige aanspreekpunt bij vragen of problemen.

Hand in hand

We zijn het ermee eens dat therapie in principe niet tot onze taken behoort, en geen taak voor het jeugdwerk is. Tegelijkertijd breekt de nood de wet, en willen we er zijn voor onze jongeren. Het jeugdhuis en de hulpverlening zitten vervlochten met elkaar. We kiezen bewust om onze therapeute aanwezig te hebben op activiteiten, in de vrijwilligerswerking, mee op straat met de straathoekwerking… Zo is ze jeugdwerker en hulpverlener tegelijk.

Door in te zetten op het welzijn van onze jongeren zorgen we ervoor:

  • dat ze zorgeloos plezier kunnen maken
  • elkaar kunnen ontmoeten

Dat is de kern van jeugdwerk en de reden waarom we ons als jeugdwerking benoemen. Eens je een goeie band hebt met een jongere komen er naast vrije tijd andere onderwerpen aan bod. Voor sommigen zijn de jeugdwerkers hun eerste of zelfs enige aanspreekpunt bij vragen of problemen. Liever dan die vragen te negeren, willen we ze net volop beantwoorden.

Enkele tips van Pieter-Jan om zelf aan de slag te gaan
  • Luisteren is het belangrijkste. Een luisterend oor van de jeugdwerkers en medewerkers kan heel wat betekenen voor jongeren
  • Ook als vrijwilliger is luisteren heel wat, en hoef je niet altijd een oplossing te bieden. Wees bewust van je eigen draagkracht en durf op tijd ondersteuning zoeken.
  • Je kan als vrijwilliger contact opnemen met OverKop, de lokale JAC of CAW werking, of Formaat als het jezelf wat te veel wordt. Je kan ook samen met de jongere op zoek gaan naar hulp en ondersteuning. Dat noemen ze warm doorverwijzen.
  • Verval niet meteen in antwoorden op de vragen/problemen waarmee jongeren komen. Soms weet je het niet.
  • Durf – met toestemming van de jongere – ten rade te gaan bij collega’s of externen.
  • Wees niet bang om nabij te zijn en jezelf te tonen als mens. (Stel wel je eigen grenzen hierin)
  • Breng je lokale netwerk aan welzijnswerkingen en hulpverlening in kaart. Ga met hen in overleg.
  • Volg vorming bij organisaties zoals OverKop of Pont-on.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op