On­der­zoeks­tra­ject 2023: Drempels onderweg naar meer en sterker open jeugdwerk

Ontwerp zonder titel 97

Ieder jaar doet Formaat onderzoek naar een onderwerp dat het open jeugdwerk aanbelangt. Ook in 2023 zetten we dus weer een onderzoekstraject op. Dat gaat over de verschillende drempels die je kan tegenkomen op de weg naar het organiseren van open jeugdwerk.

We kwamen meer dan 50 drempels tegen die jongeren ervaren. We tekenden verschillende adviezen uit en geloven erin dat die 5 actiepunten de sleutels zijn tot succes . Check de sleutels in onze actiefolder hieronder.

Een toekomstdroom waar Formaat 200% achter staat. Maar hoe doen we dat?

Jammer genoeg is het in 2023 nog steeds niet makkelijk om te starten en te organiseren binnen het jeugdwerk. Bestuurders en vrijwilligers smijten zich volledig voor hun werking, maar botsen op heel wat drempels terwijl ze dit doen. Formaat wil de impact van die drempels in kaart brengen en meezoeken naar oplossingen, zodat elke open jeugdwerking zo drempelloos mogelijk kan groeien tot een grotere en sterkere versie van zichzelf. Van november 2022 tot december 2023 werkt Formaat daarom een onderzoekstraject uit rond "drempels onderweg naar meer en sterker open jeugdwerk". 

Doorheen ons onderzoek zullen we zes fases doormaken: verkenning van het onderwerp, bevraging, analyse, verspreiding van de resultaten, lancering van het informatieproduct en een publieksmoment. Tijdens al deze fases kunnen jullie ons op de voet volgen via onze blog.

Eerst even inzoomen op alle fases:

  • Verkenning – November tot februari

We bekijken bestaande onderzoeken en toetsen intern af. Zo schreven we een startnota voor ons onderzoekstraject. We beslisten dat het zou gaan over “drempels onderweg naar meer en sterker open jeugdwerk”. In onze nota beschreven we ook de volgende fases.

  • Bevraging – Maart tot april

De bevragingsfase splitsen we op in twee delen. Eerst willen we een heel breed beeld krijgen over welke drempels open jeugdwerkingen zoal tegenkomen. Hiervoor gaan we in gesprek met de mensen die de drempels in levende lijve ervaren of ervaarden. Op die manier krijgen we meer zicht op wat jongeren ervaren als drempels, maar ook hoe ze er momenteel mee omgaan. Bij het selecteren van de deelnemers van deze steekproef letten we op: welk type werking ze zijn, wie de initiatiefnemers zijn, of ze een bestaande/opstartende of gestopte werking zijn en of ze gesitueerd zijn in een dorp, gemeente, stad of centrumstad.

In een tweede fase, kiezen we, samen met onze klankbordgroep, een aantal drempels uit die we verder in detail zullen uitwerken om samen een oplossing te vinden. Om dit te doen gaan we opnieuw in gesprek met enkele organisaties om samen oplossingen te vinden en good practices te benoemen.

  • Analyse – Mei tot juni

Na de interviews gaan we aan de slag met de input. We analyseren de antwoorden en proberen deze in een behapbaar format te gieten.

  • Verspreiding resultaten – Juli tot augustus

We willen deze resultaten natuurlijk niet voor onszelf houden, we delen ze graag met jullie!

  • Lancering van het informatieproduct – September tot oktober

Het wordt nog beter: we creëren vanuit onze resultaten een praktijkgericht informatieproduct waarvan we hopen dat open jeugdwerkingen het kunnen gebruiken wanneer ze op drempels botsen.

  • Publieksmoment – November tot december

Ook dit informatieproduct houden we liefst niet voor onszelf. We delen het met jullie op ons publieksmoment. We kunnen er samen terugblikken op het traject dat we hebben gelopen en hoe we nu naar de toekomst kijken. We organiseren publieksmomenten in Leuven, Gent en Antwerpen. Meer info vind je hier.

De klankbordgroep is een groep mensen die wij hebben samengebracht omdat we geloven dat hun mening telt. Tot de groep behoren enkele formaatcollega’s met verschillende expertises. Naast internen zijn er ook externen toegevoegd aan onze klankbordgroep. Deze mensen staan met hun beide voeten in het werkveld en kunnen ons kritisch helpen denken over de voorstellen die wij maken. Onze externe partners in deze klankbordgroep zijn SafeSpace, OverKop, De Ambrassade, Bataljong en JES.

Op kruispuntmomenten binnen ons traject roepen we onze klankbordgroep samen. Dit gebeurt ongeveer vier keer doorheen het proces.

20230207 Visietraject Drempels voor OJ instagram 1080x1080 2
Sharing is caring!

Wil jij iets delen over de drempels die jullie meemaakten in de gemeente of stad, neem dan zeker contact op met Lisa of Sineray.

Lisa: lisa.staelens@formaat.be

Sineray: sineray.karaca@formaat.be