On­der­zoeks­tra­ject 2023: Drempels onderweg naar meer en sterker open jeugdwerk

Ontwerp zonder titel 97

In 2023 deed Formaat een onderzoek naar de verschillende drempels die je kan tegenkomen op weg naar het organiseren van open jeugdwerk.

We kwamen meer dan 50 drempels tegen die jongeren ervaren. We tekenden verschillende adviezen uit en geloven dat de 5 actiepunten de sleutels zijn tot succes. Check de sleutels in onze actiefolder hieronder.

Levensfasemodel

Naast de actiefolder willen we ook het levensfasemodel onder de aandacht brengen. Deze tool is bruikbaar voor zowel jeugdambtenaren als vrijwilligers wanneer de werking stroef verloopt. Jongeren komen vaak voor uitdagingen te staan en dreigen soms vast te lopen. Dit kan een normaal onderdeel van de levensloop van een initiatief zijn, maar soms zijn er specifieke redenen die aangepakt moeten worden. Deze tool helpt hierbij.

Analyse van onze gesprekken met initiatieven

Uit ons onderzoek blijkt dat het hebben van een duidelijke visie op (de toekomst van) je open jeugdwerkinitiatief toekomstige problemen helpt voorkomen. Een visie zorgt niet alleen voor gedragenheid, maar maakt het intern ook makkelijker om een goede structuur uit te werken.

Hoe zorg je voor een goede visie?

  • Bepaal welke kernwaarden voor jouw werking belangrijk zijn en waarom. Laat deze kernwaarden terugkomen in je aanbod, uitstraling en je communicatie.
  • Laat je visie doorwerken in alle onderdelen van je werking. Wanneer je inclusie belangrijk vindt, laat je dat bijvoorbeeld terugkomen in je vrijwilligersbeleid, je prijzen, je activiteiten enzovoort.
  • Evalueer regelmatig je visie en je doelstellingen. Dit werkt motiverend en uitdagend.

Ook kunnen ambtenaren ondersteunend werken. Een betrokken ambtenaar helpt om de verwachtingen gelijk te stellen, maar zorgt ook voor vlotte communicatie en informatieoverdracht tussen je werking en het lokaal bestuur.


Sharing is caring!

Wil jij iets delen over de drempels die jullie meemaakten in de gemeente of stad, neem dan zeker contact op met Sineray via sineray.karaca@formaat.be