Nu investeren om later te renderen

RAAT belevingsonderzoek

Het leven is de voorbije jaren veel duurder geworden. Dat is voor iedereen zo, en zeker voor open jeugdwerkinitiatieven: door hogere kosten van het gebouw, elektriciteit, gas, water, producten en soms ook personeel, zijn de rekeningen enorm gestegen.

In gemeentes waar de subsidies te laag liggen, moeten open jeugdwerkinitiatieven kosten dekken door het geld uit de zakken van jongeren te halen. Vrijwilligers en jeugdwerkers worden zo gedwongen om meer bezig te zijn met voldoende opbrengsten dan met een relevant open jeugdwerkaanbod.

Alles is duurder geworden. Toch zijn de subsidies voor open jeugdwerk vaak laag. Meestal zelfs te laag om de (verhoogde) vaste kosten te dekken.

Lokaal

  • Neem in je subsidiereglement de grootste vaste kosten (deels) weg. Verlicht zo de financiële druk om jongeren meer ruimte te geven om met de essentie bezig te zijn: open jeugdwerk voor en door jongeren.
  • Laat de subsidies ook de spilindex volgen en meestijgen met de duurte van het leven (net als bijna alles in Vlaanderen). Een vast bedrag in jaar X, heeft niet dezelfde waarde als dat bedrag in jaar Y.

Jongeren nemen graag initiatief, maar werken niet op dezelfde manier als (lokale) overheden. Overheden bouwen graag veiligheid in door procedures en voorwaardes voorop te stellen. Die extra hordes nemen de jongeren de wind uit de zeilen. Bovendien kosten ze meestal ook veel geld. Kort gezegd: willen we sneller en beter de praktijk ondersteunen, dan moeten reglementen en beleidsinstrumenten dringend een update krijgen. Alleen zo kunnen ook nieuwe, jonge initiatieven eerlijke toegang krijgen tot ondersteuning, subsidies en infrastructuur.

Lokaal

  • Pas het subsidiereglement aan en update je erkenning zodat je ook andere initiatieven kan ondersteunen.
  • Ga actief op zoek naar nieuwe initiatieven en help hen in de opstart. De tijd en moeite die je hierin investeert, krijg je gegarandeerd terug in hun resultaten.

Vlaams

  • Geef impulsen om meer open jeugdwerk voor meer jongeren mogelijk te maken (via het JKP, via subsidielijnen, met goede voorbeelden).

Open jeugdwerk laat zich niet zo gemakkelijk in een vakje plaatsen. Jonge sociale ondernemers die zelf iets uit de grond stampen zijn niet bezig met welk beleidsdomein het hunne is. Maar eens ze ondersteuning willen krijgen, moet er gekozen worden voor het ene of andere, of moeten ze verschillende potjes aanspreken om hun verhaal zakelijk rond te krijgen. Stel je voor dat we die vakjes zouden loslaten en wat meer zouden samenwerken. Denk eens na over hoe ver we zouden springen.

Lokaal

  • Stem af over verschillende subsidiemogelijkheden over beleidsdomeinen heen. Wij schreven een informatieartikel over hoe je daaraan kan beginnen.

Vlaams

  • Stimuleer het bestaande open jeugdwerk om hun ervaring, knowhow, materiaal en netwerk te delen met nieuwe initiatieven. Waardeer samenwerkingen.

Sinds 2014 kunnen open jeugdwerkinitiatieven met een beroepskracht subsidies aanvragen van de Vlaamse overheid voor het opzetten van bovenlokale projecten rond artistieke expressie, ondernemingszin en sociale cohesie. Op 10 jaar tijd nam de diversiteit en hoeveelheid van projecten enorm toe. Er zijn in 2023 meer aanvragen dan ooit om bovenlokale projecten op te starten of te continueren. De stijging van 1,2 miljoen euro in 2023 komt hieraan tegemoet door meer subsidieaanvragen goed te keuren. Het maximaal toe te kennen bedrag blijft echter hetzelfde, ondanks een stijgende inflatie (+17 procent) en historische indexering van personeelskosten.

Lokaal

  • Leg het verband met professioneel en bovenlokaal georganiseerd jeugdwerk. Jeugdhuizen met bovenlokale projecten hebben een positieve impact op hun omgeving.
  • Waar dat wenselijk en relevant is voor de lokale werking, kan je overwegen om een eerste beroepskracht te subsidiëren en jongeren op pad te zetten naar bovenlokale projecten.

Vlaams

  • Verhoog het maximaal toe te kennen subsidiebedrag per indiener naar 135.000 euro.