Een plek om gewoon te zijn

20211028 Cinema RADAR 78

Veel jongeren worstelen vandaag met welzijnsproblemen, van identiteit tot de invloed van sociale media. Hoewel het bewustzijn van mentaal welzijn groeit, zijn er nog steeds uitdagingen. Vrijwilligers en beroepskrachten in het open jeugdwerk krijgen vragen waar ze niet voor zijn opgeleid. Er blijft een tekort aan toegankelijke, laagdrempelige en preventieve zorg.

Jeugdhuizen en andere open jeugdwerkinitiatieven zijn ankerplaatsen waar jongeren informeel samenkomen, elkaar ontmoeten én waar ze initiatief kunnen nemen. Zelfs zonder mee te organiseren of besturen, heeft betrokkenheid bij open jeugdwerk een positief effect op jongeren en hun welzijn.

Het positieve effect dat open jeugdwerk heeft op het mentaal welzijn van jongeren wordt nog te weinig gezien en gewaardeerd. Nochtans geven jongeren aan zich goed te voelen op die plekken.

Lokaal en Vlaams

Benoem en erken het positieve, preventieve effect van open jeugdwerk op het mentaal welzijn van jongeren.

Houd ook in moeilijke situaties rekening met het belang ervan en verbind initiatieven met ondersteunende diensten waar dit zinvol is.

Vrijwilligers en beroepskrachten in open jeugdwerkinitiatieven zijn geen hulpverleners of welzijnswerkers: ze zijn daar niet voor opgeleid, of bevoegd voor. Toch krijgen zij als vertrouwensfiguren veel vragen.

Vlaams

  • Verbreed de opdracht van de Overkop-huizen. Laat hen actief samenwerkingen aangaan met bestaand open jeugdwerk. Let er wel op dat jeugdhuizen niet ‘opgeslorpt’ worden door de Overkop-werking. Stimuleer een gelijkwaardige dialoog waar gedragen afspraken uitkomen tussen de werkingen.
  • Werk samen met het jeugdwerk een aanbod uit van in-house opties om (tijdelijk) rond mentaal welzijn te werken.

Lokaal

  • Breng jeugdwerkorganisaties en welzijnspartners met elkaar samen. Zorg voor een win-winsituatie: beiden kunnen van elkaar leren en naar elkaar doorverwijzen.

Vlaams

  • Investeer in langer lopende (minstens twee jaar) én beter gesubsidieerde projectsubsidies om echte impact rond dit thema mogelijk te maken.

Lokaal

  • Bestendig goed draaiende projecten rond mentaal welzijn. Neem de subsidiëring zelf over, wanneer de bovenlokale middelen worden stopgezet.