Formaat gaat voor meer en sterker open jeugdwerk

Formaat ondersteunt jouw open jeugdwerkinitiatief

20210930 Instructeurcursus 17

RaaT van Formaat

De RaaT geeft advies aan de raad van bestuur of directie van Formaat. De RaaT bestaat uit enthousiaste jongeren uit onze open jeugdwerkinitiatieven.

RAAT belevingsonderzoek