Open jeugdwerk

Wat is open jeugdwerk?

Whats App Image 2023 10 27 at 10 09 05

Open jeugdwerk is de verzamelnaam voor werkingen opgestart en gerund door jongeren, voor jongeren. De meeste open jeugd­werkingen kennen we als jeugdhuis. Daarnaast zien we heel wat initia­tieven die dezelfde bouwstenen en methodiek hanteren, maar zichzelf niet een jeugdhuis noemen. Denk aan jeugdcentra, jeugdclubs, pleinwerkingen, zelforganisaties, outreachend werk of vindplaatsgericht werk.

Formaat gaat daarom voor meer en sterker open jeugdwerk. Op die manier hopen we alle jongeren die zelf organiseren en ondernemen te bereiken. Dan krijgen zij allen de ondersteuning die ze hard verdienen.

Microsoft Teams image 43

In open jeugdwerk draait alles om jongeren. Het is een verzamelnaam voor werkingen die door jongeren worden opgezet en geleid, allemaal met als doel het creëren van een plek voor jullie. Het beste van alles? Iedereen is welkom!

Formaat vzw

Openheid als sleutel

 • Open lidmaatschap
  Je hoeft geen lid te zijn om te kunnen deelnemen aan activiteiten of zelf actie op te zetten.
 • Open activiteitenaanbod
  Het aanbod staat niet vast en varieert naargelang de wensen van de organisatoren of deelnemers.
 • Open jeugdwerk staat open voor alle jongeren
  Open jeugdwerk staat open voor iedereen. Deelnemen mag, deelhebben kan, maar is niet verplicht.
 • Open jeugdwerk is open op vlak van thema
  Open jeugdwerk legt geen beperkingen op naar inhoud en vertrekt vanuit wat jongeren willen doen en hoe ze dat willen doen.

8 bouwstenen van open jeugdwerk

Open jeugdwerk is van, voor en door jongeren. Jongeren staan aan het roer: zij krijgen een duidelijke plaats in de (besluitvormings)processen over de organisatie en haar aanbod.

Open jeugdwerk zorgt voor kansen zodat jongeren elkaar ontmoeten. Ontmoeting staat voorop. Daarom is het breed toegankelijk en laagdrempelig: vrije inloop op bereikbare locatie met een democratisch prijzenbeleid...

Open jeugdwerk is een experimenteerplek waar je kan leren en groeien door te doen en te ervaren. Het biedt ruimte om te experimenteren, voor het kennismaken met een brede waaier aan thema’s en het ontwikkelen van verschillende vaardigheden.

Open jeugdwerk vertrekt vanuit groepen jongeren. Het is groepswerk en stimuleert netwerkvorming en vriendschappen, ook buiten de al bekende kringen.

Open jeugdwerk is breed toegankelijk, zet in op gelijkwaardigheid en zet diversiteit in als een sterkte. Open jeugdwerk is er voor alle jongeren en is zich bewust van ongelijkheid en aanwezige drempels. Open jeugdwerk streeft ernaar om jeugdwerk zo toegankelijk mogelijk te maken.

Open jeugdwerk is een experimenteerplek voor uitwisseling, democratische besluitvorming en participatie. Het geeft een plaats aan de stem van jongeren in het besturen van organisaties en het organiseren van projecten. Open jeugdwerk heeft aandacht voor minder dominante meningen en stemmen.

Open jeugdwerk werkt aan open, solidaire en warme buurten. Het neemt een rol op in de buurt en neemt jongeren en bewoners mee als partner. Dit zorgt voor betrokkenheid en begrip naar jeugdwerkingen en omgekeerd.

Open jeugdwerk maakt jongeren betrokken, versterkt hen en geeft hen een publieke stem, zodat ze meer impact kunnen hebben op de samenleving. Het betrekt jongeren soorten onrecht onder de aandacht te brengen en geeft jongeren een stem in het maatschappelijke debat.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op