Voor lokale besturen

Be­ge­lei­dingstra­ject lokale overheden

10 jan. 2022
BLIND DATE Bestuur Tram 44 Tervuren

Formaat begeleidt lokale overheden bij het ontwikkelen van een duidelijke visie op open jeugdwerk. We helpen steden en gemeenten om een goed ondersteunend kader te vormen (inhoudelijk, logistiek, financieel) en om de lokale jeugdinitiatieven te begeleiden.

Formaat biedt verschillende mogelijkheden aan. Je kiest zelf welk traject het beste bij jouw stad of gemeente past. We vertrekken vanuit een grondige analyse van het open jeugdwerklandschap en de reeds voorziene ondersteuning. We denken na over de toekomst: waar willen de jongeren naartoe met hun jeugdwerking? In een rapport beschrijven we onze bevindingen en formuleren we uitdagingen en kansen voor de toekomst.

Nadien begeleiden we de verschillende actoren om werk te maken van een sterk open jeugdwerk:

  • begeleiding van het lokaal bestuur wat betreft financiële, inhoudelijke, logistieke en infrastructurele ondersteuning;

  • begeleiding van de bestaande jeugdinitiatieven om hun werking te versterken, te herdenken en hun medewerkers (vrijwilligers en/of beroepskrachten) te begeleiden en te coachen.

Voel je dat er in je stad of gemeente nood is aan een nieuwe visie op en ondersteuning van het open jeugdwerk? Neem dan contact op met Formaat en vraag een gesprek aan. Na het gesprek maakt Formaat een offerte op. Daarin staat welke stappen we zullen ondernemen en wat de totale kostprijs is van het traject.

De kostprijs van het volledige traject is afhankelijk van het aantal (halve) dagen dat het traject zal duren. Daarvoor hanteren we een vaste dagprijs. De totale kostprijs is ook afhankelijk van het aantal betrokken jeugdwerkingen en de grootte van het traject.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Vraag je graag een gesprek aan over een eventueel traject in jouw stad of gemeente? Contacteer onze ondersteuners voor lokale overheden door een mailtje te sturen naar lokaalbeleid@formaat.be.

In ons jaarverslag van 2022 namen we een overzicht van de begeleidingstrajecten van dat jaar op. Ontdek het onderdeel over de trajecten hier:

Bekijk het volledige jaarverslag van 2022 hier.

Traject in de kijker - Haacht

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Vraag je graag een gesprek aan over een eventueel traject in jouw stad of gemeente? Contacteer onze ondersteuners voor lokale overheden door een mailtje te sturen naar lokaalbeleid@formaat.be.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op