Wetgeving
Verzekeringen

Verplichte verzekeringen

7 jan. 2022
LVER 20220514 0004

Een open jeugdwerkorganisatie moet goed verzekerd zijn. Een aantal verzekeringen zijn wettelijk verplicht. Die vind je op deze pagina.

Voordelige polissen bij IC-verzekeringen

Ben je als jongerenwerking lid van Formaat? Dan kan je voordelige verzekeringen afsluiten via IC Verzekeringen, een van de grootste spelers voor non-profitorganisaties (die er niet op uit zijn om winst te maken). Lokale verzekeraars hebben vaak onvoldoende kennis van deze sector, waardoor je een erg dure verzekering met weinig bescherming riskeert af te sluiten.

Elke vzw is verplicht om haar vrijwilligers te verzekeren met een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt schade die het gevolg is van een fout waarvoor jouw organisatie aansprakelijk kan worden gesteld. Een voorbeeld:

  • De lamp in de inkomhal is stuk en werd niet tijdig vervangen. Daardoor struikelt een bezoeker en raakt die gewond. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt niet alleen de aansprakelijkheid van de vzw, maar ook die van de kernleden en de medewerkers.

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is een polis op basis van niet-contractuele aansprakelijkheid. Dit betekent dat schade aan gehuurd materiaal niet gedekt is.

Uitzondering voor toevertrouwde voorwerpen

Toevertrouwde voorwerpen zijn voorwerpen die worden meegebracht door een medewerker, zoals een laptop of een boormachine. Als dat voorwerp stuk geraakt (op een andere manier dan door het voorwerp gewoon te gebruiken) is die schade gedekt.

Deze verzekering beschermt slachtoffers tegen de financiële gevolgen van een ongeval. Die bescherming geldt voor de werking en tijdens alle activiteiten georganiseerd door de werking. Met andere woorden: de bescherming geldt ook voor activiteiten die buiten het lokaal plaatsvinden, zoals ongevallen onderweg naar een activiteit of vergadering.

Goed om te weten

Een IC-verzekering koppelt de verzekering lichamelijke ongevallen automatisch aan de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Uitzonderingen

Enkele voorbeelden van activiteiten die niet worden gedekt door de verzekering lichamelijke ongevallen:

  • gevaarlijke sporten (informeer je daarvoor bij je verzekeraar)

  • carwash

  • wekelijks of tweewekelijks voetballen in competitieverband

Deze verzekering is verplicht als de ontmoetingsruimte van jouw werking groter is dan 50 m² en als daar ook wordt gedronken en/of gegeten. De burgemeester van jouw gemeente beslist of jouw werking hier al dan niet onder valt.

De verzekering objectieve brand en ontploffing dekt alle kosten van lichamelijke en stoffelijke schade die bezoekers of toevallige voorbijgangers oplopen bij brand of ontploffing. Zelfs als jouw werking zelf niet in fout was, ben je verzekerd.

Dit is geen brandverzekering

Een brandverzekering dekt enkel de schade aan roerende en onroerende goederen.

Als jouw jeugdwerking personeel in dienst heeft, moet je voor alle werknemers verplicht een verzekering arbeidsongevallen afsluiten. Dat geldt ook voor tijdelijke werknemers en jobstudenten. De verzekering zorgt voor een schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid, hospitalisatie of overlijden na een ongeval dat tijdens de werkuren gebeurt of op de heen- of terugweg naar het werk.

Ben je een nieuwe werkgever?

Dan sluit je deze verzekering af vóór er werknemers in dienst treden. Zo niet, kan je een zware boete krijgen van minstens 2.000 euro. Je kan ook voor de strafrechter gedaagd worden, omdat dit een zwaar misdrijf is.

📸 Lena Verstraete

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op