Veiligheid & Preventie
Veiligheid

Brandveiligheid

5 jan. 2022
IKORG Lisa Gautama 2 min

Elke gemeente heeft een reglement voor de brandveiligheid van horecagelegenheden. Jeugdwerkingen die een toog in hun lokaal hebben, vallen net zoals een cafetaria onder dit reglement. De controle van de brandveiligheid en het afleveren van de nodige attesten hangen meestal samen met de exploitatievergunning.

Informeer je hierover bij jouw gemeentebestuur. Als je jeugdwerking onder het VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning) valt, zijn er specifieke en vaak strengere normen waaraan je moet voldoen.

Bij de opening van het gebouw van je jeugdwerking krijg je een brandweerattest. Daarop staat hoeveel personen er maximaal zijn toegelaten in het gebouw.

Dat aantal personen hangt af van:

 • de oppervlakte;

 • de (nood)uitgangen die rechtstreeks toegang geven tot het openbare domein of de openbare weg;

 • het gemeentelijke reglement over brandveiligheid.

Een voorbeeld:

Je jeugdhuis heeft een fuifzaal van 100 m². Er zijn vier deuren van 83 cm waardoor je rechtstreeks op het openbaar domein terechtkomt. In de meeste reglementen staat dat er in een lege zaal (zonder meubels) maximaal drie personen per m² toegelaten zijn. Bovendien is er per aanwezige persoon een uitgang van 1 cm nodig. Volgens deze regels mogen er dus 300 personen aanwezig zijn in je fuifzaal. Als er maar twee deuren van 83 cm zouden zijn, zakt het maximaal aantal personen maar 166, omdat er maar 166 cm uitgang is voorzien.

Informeer je hierover steeds goed bij de gemeente, want op sommige plaatsen zijn er strengere regels.


 • Bij een grote verbouwing. Zo vermijd je dat er later een negatief advies komt, wat vaak heel wat extra kosten meebrengt.

 • Bij een tijdelijke inrichting van het gebouw. De brandweer weet perfect welke brandbare materialen je beter niet aan de muur of het plafond aanbrengt, maar ook welke voorwerpen er bij een brand naar beneden kunnen vallen.

 • Bij het plaatsen van een tent voor een grootschalige activiteit. Zo moet er altijd een toegangsweg voor brandweerwagens zijn naar de tent. Die weg moet voldoende breed en verhard zijn.

 • Stel een draaiboek op met alle voorzorgsmaatregelen, afspraken en stappen in het evacuatieplan.

 • Hang een lijst met noodnummers op (bijvoorbeeld brandweer, politie, hulpdiensten, antigifcentrum…).

 • Hang de richtlijnen en pictogrammen voor evacuatie op in het lokaal.

 • Zorg voor het nodige materiaal om brand te bestrijden en laat het materiaal ook jaarlijks keuren. Dat is wettelijk verplicht. Het gaat dan over evidente brandblusmiddelen zoals brandblussers en een blusdeken, maar ook over brandbeschermende middelen zoals noodverlichting.

 • Plaats brandbare en gevaarlijke producten buiten het bereik van leden in een afsluitbare, metalen kast.

 • Zorg ervoor dat trappen en vluchtwegen altijd vrij zijn. Voorzie ook noodverlichting in de nabijheid van de uitgangen, vluchtwegen en trappen.

Je gebouw en de omgeving moeten altijd toegankelijk zijn voor brandweervoertuigen. Voorzie in de nabije omgeving een verzamelplaats waar iedereen bij elkaar kan komen in geval van brand.

Alle info over toegankelijkheid voor brandweervoertuigen vind je op de website van de Vlaamse Overheid.

Info brandveiligheid

Meer info over brandveiligheid vind je op de website van jeugdlokalen.be.

📸 Lisa Gautama

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op