Personen in de organisatie
Bestuur

Op zoek naar nieuwe bestuurders?

3 apr. 2023
DSC 5200 websize

De meeste open jeugdwerkinitiatieven organiseren zich als een vzw. Het bestuur vervult daarin een erg belangrijke rol. Zo staat het onder andere in voor de belangenbehartiging van de organisatie en het nakomen van de wettelijke verplichtingen. Het engagement van een bestuurder komt dus ook met enige verantwoordelijkheid.

Die verantwoordelijkheid schrikt potentiële bestuurders soms af, maar het vertrouwen krijgen om een rol met verantwoordelijkheid op te nemen kan ook net motiveren. In een Bestuur leer je enorm waardevolle vaardigheden (ondernemen, samenwerken, professioneel communiceren, …). En je krijgt er de kans om een engagement op te nemen met een duidelijke impact. De manier waarop je potentiële bestuurders probeert te overtuigen is dus van groot belang.

Wie zoek je?

Als je op zoek moet naar een nieuw bestuurslid is het goed om eerst stil te staan bij het profiel dat je zoekt. Maak een overzicht van alle taken en kijk welke ingevuld zijn en welke niet. De vaardigheden die nodig zijn om de resterende taken te vervullen bepalen het profielFde.

Zorg ook voor een goede mix in je bestuur om verschillende perspectieven binnen te brengen. Het kan een grote meerwaarde zijn om mensen te betrekken die niet tot je ‘standaard’ publiek behoren.

Waar zoek je?

Het is één zaak om duidelijk te weten naar wie je op zoek bent, maar je moet natuurlijk ook weten waar je potentiële bestuurders kan vinden. Ga daarvoor vooral niet te ver zoeken. Je begint best met het in kaart brengen van alle mogelijke stakeholders van jouw organisatie:

  • Lokale jeugdbeweging(en)
  • Het directe netwerk van jouw organisatie – Wie is er verbonden aan de missie van jouw organisatie?
  • Het netwerk van je lokale overheid
  • Alumni die in het verleden betrokken waren als beroepskracht, stagiaires, …
  • Organisaties of bedrijven in hetzelfde domein (jeugd, cultuur, sport, media, STEM, …)

Hoe zoek je?

Begin op tijd aan je zoektocht. Hoe vroeger je een nieuw bestuurslid gevonden hebt, hoe rustiger die persoon zich kan inwerken. In het beste geval kan het startend lid beginnen terwijl de uittredende bestuurder nog even actief is. Zo verloopt de overdracht zo vlot mogelijk verloopt.

Je kan ook een vrijblijvende, open bestuursvergadering organiseren waarbij je geïnteresseerden uitnodigt om ze te laten zien hoe er intern gewerkt wordt. Als het een optie is om je bestuursvergadering in de instuifruimte te laten doorgaan tijdens openingsuren, kan je op die manier vrijwilligers & bezoekers dichterbij het bestuur brengen. Als bestuur sta je op die manier dicht bij de doelgroep en ziet de doelgroep wat het bestuur juist doet.

Maak kandidaat bestuurders duidelijk wat je als organisatie te bieden hebt. Wat kan de vrijwilliger zelf uit het engagement halen? Vaak zijn dat leer- en groeikansen, een sterk netwerk, zingeving, etc.

Zorg ervoor dat het engagement niet te groot is. Communiceer duidelijk over verwachtingen, maar geef nieuwe bestuurders ook ruimte en tijd om hun plek binnen de organisatie te vinden. Beter twee bestuurders met een klein engagement dan één bestuurder die na een jaar is opgebrand.

Bereid met de huidige bestuurders een pitch voor die kort en bondig duidelijk maakt...

  • waarom jullie organisatie zo waardevol is voor de jongeren uit de buurt.
  • welke rol jullie spelen als bestuur om spelen om die waarde te creëren.
  • welk profiel je precies zoekt om een beter bestuur te worden.
  • waarom de persoon die je aanspreekt in dat profiel past.

Maak er iets leuk van! Het is niet omdat je als bestuurder een grotere verantwoordelijkheid opneemt, dat er geen ruimte is voor ontspanning. Wat doen jullie als bestuur om meer verbondenheid met elkaar en de organisatie te stimuleren? Koppel eens een BBQ aan een bestuursvergadering. Organiseer eens een teambuilding op een andere locatie.

Aanbod Formaat

Begeleiding op maat: Vrijwilligersbeleid

Wie open jeugdwerk zegt, zegt vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen open jeugdwerk. Zij houden je organisatie draaiende en ze organiseren activiteiten. Het lijkt simpel. Maar hoe vind je die vrijwilligers? Hoe houd je ze bij en wat komt er nog bij een vrijwilligerswerking kijken? Werven, onthalen, belonen, motivatie en vrijwilligerswetgeving zijn enkele van de kernwoorden die aan bod komen in deze sessie.

Begeleiding op maat: Nieuw bestuur

In open jeugdwerkinitiatief gebeurt het dat een volledige generatie de deur achter zich toetrekt en de organisatie overlaat aan een nieuwe, jongere garde. Die smijten zich vol enthousiasme, maar zijn soms nog niet voldoende gewapend om ertegenaan te gaan. We bekijken het wetgevend kader voor open jeugdwerk en werken rond (toekomst)visie.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op