Voordelige IC-verzekeringen

Microsoft Teams image

Formaat sloot een overeenkomst met IC-verzekeringen. IC gaat op de verzekeringsmarkt op zoek naar de meest interessante polissen voor en op maat van jeugdhuizen. Na vijftien jaar goed samenwerken is ons vertrouwen in IC-verzekeringen dan ook groot.

IC-verzekeringen is waarschijnlijk de grootste verzekeraar van social-profitorganisaties in België. Ze specialiseren zich in jeugdopdrachten (jeugdwerk, scholen…). Ze werken op maat en staan voor de kracht van de groep(saankoop). Daardoor kunnen ze polissen aanbieden aan gunstige prijzen.

Je werking moet lid zijn van Formaat om gebruik te maken van deze verzekeringen.

Je laat aan je huidige maatschappij weten dat je je verzekeringen annuleert. Dat doe je minstens drie maanden voor einddatum van de polis via een aangetekende zending.

Je stuurt onderstaand ingevuld aanvraagformulier naar onderwijs@ic-verzekeringen.be. (IC werkt met een opsplitsing per sector. Jeugdhuizen vallen onder 'Jeugd & Onderwijs', daarom stuur je het naar onderwijs@.)

 • Sport- en ontspanningsactiviteiten zijn verzekerd met de verzekering lichamelijke ongevallen. Ook ongevallen op de heen- of terugweg naar een activiteit of vergadering. Enkele gevaarlijke sporten zijn hiermee niet verzekerd.
 • De volledige buitenruimte (alles wat op hetzelfde perceel ligt als de lokalen van jouw werking) wordt automatisch gedekt bij een verzekering objectieve brand en ontploffing.

  Je kan ook andere percelen toevoegen aan jouw contract. Bijvoorbeeld: als je jaarlijks een openluchtfuif in een wei verderop in het dorp organiseert, kan je die wei in het contract laten opnemen en is die activiteit ook verzekerd voor objectieve brand en ontploffing.

 • De premie wordt berekend op het gemiddelde bereik, niet op het hoogste bereik.

 • Grote activiteiten kan je goedkoop laten verzekeren in de basisverzekering.

 • BA-tent is inbegrepen. Je bent dus ook verzekerd voor schade veroorzaakt door een weggewaaide tent.

 • Bij de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is geen franchise van toepassing. Alle schade (vanaf 0 euro) wordt vergoed.

 • Al meer dan 15 jaar werd de premie niet meer geïndexeerd.

Nog meer info nodig? Mail naar m.alers@ic-verzekeringen.be

Heb je schade? Check hieronder wat de volgende stappen zijn.

Deze verzekeringen ga je niet zomaar aan. Het zorgt ervoor dat je initiatief en de medewerkers gedekt zijn bij verschillende soorten van schadegevallen. Hieronder vind je een overzicht over hoe je te werk moet gaan bij verschillende vormen van schade. Ook dit document kan extra informatie bieden.

Probeer als eerste zelf de schade te beperken. Draai de hoofdkraan dicht bij een lek, verplaats de meubelen… Neem geen onnodige risico’s. Als de schade ernstig is, verwittig dan meteen de brandweer om de schade te beperken.

Wordt het gebouw niet door jullie verzekerd, contacteer onmiddellijk de eigenaar of de organisatie die het gebouw verzekert.

Eens de schade is vastgesteld, bezorg je aan schade@ic-verzekeringen.be het volgende:

 • een korte beschrijving van het schadegeval;

 • foto’s van de geleden schade;

 • een inventaris van de kapotte voorwerpen;

 • een offerte voor herstelling.

Eens de schade is aangegeven, krijg je een bevestigingsmail met een schadenummer. Vermeld dat vanaf dan in alle communicatie en wacht op het akkoord van IC-verzekeringen voor herstelling. Een dringende herstelling mag je meteen uitvoeren, op voorwaarde dat je de kapotte stukken bewaart voor verder onderzoek.

Als de verzekering alle informatie heeft ontvangen, wordt er mogelijk een expert aangesteld.

Als de schade ernstig is, verwittig dan meteen de brandweer om de schade te beperken.

Eens de schade is vastgesteld, bezorg je aan schade@ic-verzekeringen.be het volgende:

 • een korte beschrijving van het schadegeval;

 • foto’s van de geleden schade;

 • een inventaris van de kapotte voorwerpen;

 • een offerte voor herstelling of aankoopfactuur;

 • proces-verbaal van de politie in geval van diefstal en/of agressie.

Eens de schade is aangegeven, krijg je een bevestigingsmail met een schadenummer. Vermeld dat vanaf dan in alle communicatie en wacht op het akkoord van IC-verzekeringen voor herstelling.

Als de verzekering alle informatie heeft ontvangen, wordt er mogelijk een expert aangesteld.

Geef de schade meteen aan bij IC-verzekeringen via het e-mailadres schade@ic-verzekeringen.be met een korte beschrijving van het schadegeval.

Bij schade aan derden is het belangrijk dat de tegenpartij, die schade heeft geleden, bewijst dat jullie een fout hebben begaan en dat zij daardoor schade hebben geleden. Er moet een oorzakelijk verband zijn tussen fout en schade.

Bel bij ernstige lichamelijke ongevallen meteen de ambulance.

Bij elk lichamelijke ongeval moet je het aangifteformulier invullen en naar ongevallen@ic-verzekeringen.be mailen. Vermeld ook altijd het polisnummer in het onderwerp van de mail. Dan wordt je schadedossier sneller geregistreerd en behandeld.

Voor een volledige regeling heeft IC-verzekeringen het volgende nodig:

 • medisch attest;

 • onkostennota, na tussenkomst van het ziekenfonds.

Eens de schade is aangegeven, krijg je een bevestigingsmail met een schadenummer. Vermeld dat vanaf dan in alle communicatie.

Breng je werkgever of zijn vertegenwoordiger altijd meteen op de hoogte als er een arbeidsongeval is gebeurd, ook als het een licht ongeval is. Doe dat ook ‘s nachts!

Laat zo snel mogelijk de eerste zorgen toedienen door een arts, al dan niet in het ziekenhuis. Die zal de letsels vaststellen en maakt een medisch attest op. Dat moet je zo snel mogelijk bezorgen aan je werkgever, samen met een gedetailleerde beschrijving van de omstandigheden die het ongeval hebben veroorzaakt:

 • de gebeurtenis die zich heeft voorgedaan (“gevallen” volstaat niet, wees gedetailleerd en leg duidelijk uit hoe het komt dat iemand gevallen is);

 • de plaats en de omstandigheden waaronder het ongeval plaatsvond;

 • het gereedschap waarmee je aan het werk was;

 • gegevens van rechtstreekse getuigen (als je die op het ogenblik van de aangifte nog niet hebt, bezorg je die zo snel mogelijk aan de verzekeraar);
 • Als er géén rechtstreekse getuigen zijn, verzamel dan de gegevens van de personen met wie je kort na de feiten over het ongeval hebt gesproken;

Deze informatie vermeld je allemaal in de aangifte.

Als het een verkeersongeval is, komen daar de volgende documenten bij:

 • een aanrijdingsformulier;

 • de gegevens van een pv als dat is opgesteld;

 • een kopie van de verklaring die je aan de politie hebt gegeven.

Breng ook het ziekenfonds op de hoogte van je arbeidsongeval.

 • Iemand wordt plots ziek en moet afgevoerd worden met een ambulance. De polis dekt enkel ongevallen, geen ziekte.
 • Er gebeurt een ongeval tijdens een activiteit van een derde. Dan moet het slachtoffer aankloppen bij de organisator van de activiteit. Enkel als het ongeval de oorzaak was van een fout van het jeugdhuis, moet je bij IC zijn.
 • Er werd ingebroken in het jeugdhuis, er is veel schade aan de buitendeur en aan enkele ramen. Deze schade kan je enkel aangeven bij IC als je zelf een polis brand gebouw hebt. Meestal zit die polis bij de eigenaar/verhuurder en dus moet de schade daar worden aangegeven.
Meer info

Als je meer informatie wil over de inhoud van de verzekeringen, verwijzen we je door naar de volgende artikels.