VZW
Vzw-verplichtingen

Deadline: Rechts­per­so­nen­be­las­ting

17 sep. 2022
20211125 Dag van de beroepskracht Hasselt Rutger Claes 5

Als vzw moet je jaarlijks een aangifte indienen voor de rechtspersonenbelasting. Dat is een taks op bepaalde inkomsten. In veel gevallen volstaat een blanco aangifte, maar toch let je best even op. De uiterste deadline ligt voor de meeste vzw's op 31 juli (7 maanden na sluiting boekjaar).

De rechtspersonenbelasting is een belasting op bepaalde onroerende, roerende en diverse inkomsten. Winst, subsidies en lidgelden worden hier niet belast.

  1. Ga naar de website van Biztax
  2. Klik op 'Ga naar Biztax'.
  3. In de powerpointpresentatie hieronder wordt stap voor stap uitgelegd wat je moet doen.
  4. De aangifte moet ondertekend worden door een bestuurder die in de kruispuntbank vermeld staat.

(het kan even duren voordat de video geladen is)

Voor bijna alle vzw’s in het jeugdwerk volstaat een blanco aangifte en moet er enkel de uitgebreide jaarrekening geüpload worden. Deze jaarrekening moet goedgekeurd worden door de algemene vergadering. De meeste vzw’s moeten dat met andere woorden voor 30 juni in orde hebben..

Het vereenvoudigde model, dat je jaarlijks moet neerleggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, is niet voldoende (zie Deadline: jaarrekening).

Heb je bezoldigingen uitgekeerd? Dan moet je daar ook fiscale fiches voor opmaken (281.10 en de samenvattende opgave 325.50).

Is de jaarrekening goedgekeurd en zijn de fiscale fiches opgemaakt? Dan dien je tot slot alle documenten in op de website van Biztax. Als je je boekjaar afsluit op 31 december moet dit voor 31 oktober gebeuren. Heb je een afwijkend boekjaar? Vind hier dan de uiterste indiendatum. Zie o.a. de website van verenigingsinfo en de overheid.

ASSIST

TIP: Door je boekhouding te voeren via Assist kan je de jaarrekening eenvoudig opmaken.

Bij sommige vzw’s loopt het boekjaar van 1 september tot 31 augustus. Daarvoor ligt de deadline natuurlijk anders. Heb je een afwijkend boekjaar? Neem dan een kijkje op de site van de FOD Financiën.

Bij vragen kan je altijd contact opnemen met Formaat via vraaghet@formaat.be.

De blanco aangifte volstaat niet voor vzw’s die:

  • onroerende inkomsten hebben, bijvoorbeeld verhuur van het lokaal;

  • roerende inkomsten hebben, bijvoorbeeld verhuur van onroerende goederen inclusief meubels, installaties en de bijhorende drankverkoop.

Deze inkomsten moet je jaarlijks voor 15 januari aangeven. Je betaalt 30% belasting op de winst, na aftrek van de kosten. Er ontstaat dus geen nieuwe belasting als je de aangifte voor de rechtspersonenbelasting doet. De belasting werd immers al betaald voor 15 januari.

Je moet alle boekhoudkundige verrichtingen kunnen bewijzen aan de hand van gedagtekende verantwoordingsstukken (facturen, aankoopbonnetjes, ontvangstbewijzen …). Je moet alle boekhoudstukken zeven jaar bewaren, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waaruit de stukken komen.

Laattijdig indienen

Wie zijn aangifte voor de rechtspersonenbelasting niet of te laat indient, betaalt een forfaitair bedrag van 625 euro. Daarbovenop komt nog een boete. Die boete verhoogt als je twee jaar na elkaar geen (tijdige) aangifte doet. Dat bedrag kan verhaald worden op de bestuurders. Zij zijn de wettelijke vertegenwoordigers van de vzw en moeten erover waken dat de aangifte gebeurt.

📸 Rutger Claes

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op