Tool

Sub­si­die­re­gle­ment en subsidiekader

Formaat maakte een aanzet voor een gemeentelijk/stedelijk subsidiereglement. Dit deden we op basis van de visie die we de voorbije jaren ontwikkelden rond het ondersteunen van open jeugdwerkinitiatieven door lokale besturen, verwerkt in ons subsidiekader. Het reglement is enkel zinvol te interpreteren door het samen te lezen met het document ‘Subsidiekader voor open jeugdwerk’.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op