Welzijn

Welzijn als belangrijk thema in open jeugdwerk

HOT TOPIC Safe Space c Helena Verheye 6

De coronacrisis en -maatregelen (bv. lockdowns) zorgden voor een welzijnscrisis bij jongeren. Ze werden echt op de proef gesteld. Veel organiserende vrijwilligers, maar ook professionele beroepskrachten geven aan dat hun motivatie door de beperking van hun bewegingsvrijheid op een laag pitje kwam te staan.

In Genk ontstond er door de jaren heen een interessant geval van gedeeld ruimtegebruik. De jeugddienst deelt daar namelijk een gebouw met OverKop en jeugdhuis PAND. Bert Anthonissen van de jeugddienst en Anthony Vansteenkiste, vrijwilliger bij PAND en jobstudent bij OverKop, vertelden tijdens deze inspiratiesessie over de samenwerking met OverKop en andere manieren waarop ze de welzijnsthematiek aanpakken.

Enkele tips van de sessiegevers

  • Het informele contact is heel belangrijk bij gedeeld ruimtegebruik, en dus ook als je werking een OverKophuis wordt. Ga langs bij elkaars werking. Zo komt er na een tijd wat overlap en vinden jongeren makkelijker hun weg naar OverKop. De stap naar hulpverlening wordt verkleind door nabijheid en informeel contact.
  • Jeugdwerkers zijn belangrijke brugfiguren richting hulpverlening. Tijdens activiteiten praten jongeren soms spontaan over iets waar ze mee zitten. Jeugdwerkers kunnen daar dan met hun vertrouwensband dieper op ingaan en doorverwijzen naar een hulpverlener, in het geval van PAND is dat naar OverKop.
  • OverKop maakt de stap om rond welzijn te werken kleiner, maar het kan ook zonder OverKopwerking. In Genk heeft de jeugddienst bijvoorbeeld een vorming georganiseerd waarbij van elke jeugdwerking in Genk iemand aanwezig was. Die mensen werden dan opgeleid om een aanspreekpunt te worden voor jongeren met welzijnsvragen. Ook zitdagen waarop er een hulpverlener aanwezig is, zijn een optie.
  • Anthony vertelde dat je als jeugdwerker of vrijwilliger je vooral bewust moet zijn van dingen die spelen, open moet staan voor babbels en dat je moet weten wanneer het moment daar is om een jongere door te verwijzen naar een welzijnspartner. Daarvoor moet je ook wel een netwerk hebben of een partner om mee samen te werken. Hiervoor is socialekaart.net een goede informatiebron. Bescherm zeker ook je eigen grenzen.
  • OverKop Genk doet elke week een online uurtje voor welzijnsvragen omdat soms toch de stap te groot is om in het echt langs te komen. Sociale media zijn dus ook zeker inzetbaar om laagdrempelig om te gaan met de welzijnsthematiek. Jongeren durven online meer te vertellen.
  • Werk aan een duidelijk beleid rond alcohol- en middelengebruik.
  • Mentaal welzijn is geen tijdelijke 'hot topic'. Het is belangrijk om hier blijvend in te investeren.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op