Pro­fes­si­o­na­li­se­ring

Beroepskrachten als versterkende factor van het open jeugdwerk en de lokale jongeren

GOED BEZIG Projectmedewerkers credit NOK

Bijna 100 leden van Formaat zijn geprofessionaliseerd. In de meeste gevallen zijn er één of meerdere personen in dienst van de vzw (vaak met personeelssubsidies van de lokale overheid) en staat het initiatief zelf in voor het werkgeverschap. Bij een klein aantal jeugdwerkinitiatieven werkt een door de gemeente aangestuurde ambtenaar. Aangezien die ambtenaren maar een klein deel van de beroepskrachten vormen, richten wij ons vooral op de eerste groep. Beroepskrachten in het open jeugdwerk hebben vooral inhoudelijke functies en een ondersteunende rol naar de jongeren toe. Soms worden ze ook ingezet voor logistieke en/of administratieve ondersteuning.

Formaatcollega Sean ging tijdens deze sessie met de deelnemers aan de slag rond professionalisering. Samen zochten ze uit wat de voor- en nadelen van professionalisering zijn in bepaalde situaties. Ook bijvoorbeeld VTOC voor jeugdwerkers en indeling van werktijd kwamen aan bod.

Enkele tips en inzichten van de sessiegever

  • Professionalisering is niet voor elk initiatief de beste oplossing. Het heeft voor- en nadelen en die hangen ook van de omstandigheden af.
  • Een beroepskracht brengt een netwerk met zich mee, wat een groot voordeel is. Beroepskrachten zijn vaak ook hét aanspreekpunt van het initiatief. Ze worden als serieuze partner gezien en ze hebben de werktijd om tijdens de werkuren mee rond de tafel te zitten.
  • Vormingsbudget is iets belangrijks om in het achterhoofd te houden. Dat is namelijk een pure personeelskost zonder werkingsmiddelen.
  • Een beroepskracht kan dossiers schrijven voor projectsubsidies. Dat kan echter ook een valkuil zijn. Als je te veel personeelstijd steekt in het schrijven van het dossier, weegt het geld soms niet meer op tegen de gemaakte personeelskost. Dat kan ook een enorme druk leggen op de beroepskracht.
  • De zoektocht naar bestuursleden verloopt voor velen moeilijk. Blijf de meerwaarde tonen: talentontwikkeling, bestuursfunctie staat goed op CV, ... Benoem waarom een bestuursfunctie zo interessant is. Dat kan via persoonlijk contact: mensen opbellen en veel babbelen. Maak een profiel op van wat voor soort mensen je wilt in je bestuur en zoek gericht.
  • Beroepskrachten moet je soms temperen en beschermen voor zichzelf. Ze zijn heel gemotiveerd en blijven vaak gaan vanuit een persoonlijk engagement.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op