Pro­fes­si­o­na­li­se­ring

Beroepskrachten als versterkende factor van het open jeugdwerk en de lokale jongeren

GOED BEZIG Projectmedewerkers credit NOK

Bijna 100 leden van Formaat zijn geprofessionaliseerd. In de meeste gevallen zijn er één of meerdere personen in dienst van de vzw (vaak met personeelssubsidies van de lokale overheid) en staat het initiatief zelf in voor het werkgeverschap. Bij een klein aantal jeugdwerkinitiatieven werkt een door de gemeente aangestuurde ambtenaar. Aangezien die ambtenaren maar een klein deel van de beroepskrachten vormen, richten wij ons vooral op de eerste groep. Beroepskrachten in het open jeugdwerk hebben vooral inhoudelijke functies en een ondersteunende rol naar de jongeren toe. Soms worden ze ook ingezet voor logistieke en/of administratieve ondersteuning.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op