Lokale overheid

Open jeugdwerk bloeit dankzij sterke en nabije lokale samenwerking

WAARWARENWEGEBLEVEN Zenith c Helena Verheye 4

De coronacrisis heeft meer dan voldoende aangetoond dat sterk open jeugdwerk(beleid) lokaal gemaakt wordt. De jeugddienst en lokale jeugdambtenaar zijn voor ondernemende jongeren bijna altijd het eerste aanspreekpunt bij praktische en inhoudelijke vragen. De voorbije periode was voor veel lokale ambtenaren dan ook een uitdagende en leerrijke periode.

Sessiegevers:

  • Hanne Callewaert – JC Ten Goudberge (Wevelgem)
  • Toon Deprez – Medewerker jeugddienst Wevelgem
  • William Devoldere – Medewerker jeugddienst Wevelgem
  • Tibo Van Herrewegen – Jeugdhuis Zenith (Dendermonde)
  • Lien Verwaeren – schepen van Jeugd, Sport en Natuur Dendermonde

De sessie liet twee open jeugdwerkinitiatieven en hun lokale overheid aan het woord. Voor Ten Goudberge waren de jeugdconsulenten aanwezig en voor JH Zenith de schepen van Jeugd. Beiden hebben een erg positieve relatie onderling. Ze lichtten dit toe en gaven enkele tips mee.


Enkele tips van de sessiegevers

Voor open jeugdwerkinitiatieven:

  • Kom buiten je gebouw en zet projecten op in de stad of gemeente. Zo kom je in contact met andere stadsdiensten en leert men je werking kennen. Zet bijvoorbeeld een project op met het cultuurcentrum om te verbinden met de cultuurdienst.
  • Draag je steentje bij om jongeren te informeren bij de gemeenteraadsverkiezingen.


Voor lokale besturen:

  • Help de open jeugdwerkinitiatieven in je stad of gemeente bij de zoektocht naar extra projectmiddelen.
  • Probeer bij de opmaak van een convenant weg te blijven van cijfers en outputindicatoren. Ga samen met het open jeugdwerkinitiatief op zoek naar kwalitatieve indicatoren. Die aanpak zorgt voor meer inhoudelijke samenwerking. Leg ook steeds het meerjarenplan naast de convenant om te zorgen voor inhoudelijke afstemming.
  • Steek ook extern je nek uit voor je open jeugdwerkinitiatieven. Hebben ze bijvoorbeeld een moeilijke relatie met de buurtbewoners doordat ze zoals JH Zenith in een woonomgeving gevestigd zijn? Probeer dan mee te bemiddelen en te zien wat je kan doen om het open jeugdwerkinitiatief te helpen. Ook dat zorgt voor de opbouw van een vertrouwensband en een betere relatie.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op