Onderzoek van Formaat

Waar waren we gebleven? Open jeugdwerk en corona

1 jan. 2023
20200828 The Panel Bubble door Mathénique Verbrugge 6 1

Ieder jaar doet Formaat een onderzoek naar een thema dat het open jeugdwerk aanbelangt. In 2021 startten we het onderzoek 'Waar waren we gebleven? Open jeugdwerk en corona' op. We stelden vragen, hielden focusgesprekken, vroegen cijfers op, zochten goede voorbeelden, … Dit allemaal met één hoofdvraag: wat leerden we uit deze crisis en hoe moeten we nu verder? Door de blijvende nood werd dit onderzoekstraject verlengd tot eind 2022.

Benieuwd naar het onderzoek, de resultaten en het publieksmoment waarop we die resultaten bekend maakten? Dan ben je hier aan het juiste adres!

Open jeugdwerk heeft een bijzonder moeilijke periode achter de rug en zal ook de komende tijd nog lastige tijden kennen. De gevolgen van corona en de bijkomende maatregelen waren en zijn ernstig. Nu we eindelijk in het ‘Rijk der Vrijheid’ zijn terecht gekomen, is het tijd om de schade op te meten, oplossingen te bedenken en de blik stilaan terug op de (nabije) toekomst te richten. Want waar waren we ook alweer gebleven? En hoe gaan we verder?

De coronacrisis en bijbehorende maatregelen en lockdowns hebben heel wat gevolgen voor het open jeugdwerk. De belangrijkste resultaten groepeerden we in zes thema’s. Dit zijn thema's die elk de aandacht verdienen van de open jeugdwerkinitiatieven zelf, de overheid en Formaat.

De thema's zijn:

  • Vrijwilligers
  • Professionalisering
  • Infrastructuur
  • Zakelijk beheer
  • Welzijn
  • Relatie met de lokale overheid


Bekijk in deze publicatie de onderzoeksresultaten in de infographics per thema.

Lees nog meer over deze thema's in het Formaat Magazine over het onderzoek.

Op 29/09/2022 rondden we onze onze onderzoeksfase af met niet zomaar een studiedag, maar een echte actiedag. Samen met jeugdambtenaren, professionals, vrijwilligers en partners uit het jeugdwerk gingen we aan de slag rond de thema's die er écht toe doen post-corona.

We belichtten inspirerende voorbeelden en gingen aan de slag met concrete werksessies en -methodes. Na deze dag gingen de deelnemers naar huis met:

  • meer inzicht
  • bakken inspiratie en voorbeelden
  • concrete acties voor sterker en meer open jeugdwerk

We trapten de dag af met een panelgesprek met enkele straffe gasten: Tinne Rombouts (Vlaams Parlementslid CD&V), Amir Bachrouri (voorzitter Vlaamse Jeugdraad), Jurgen Sprangers (directeur Bataljong), Esther Schelfhout (projectmedewerker Minus One) en Alexia Dhertoge (medewerker De Ressort). Om de interessante inhoud van het panelgesprek in kaart te brengen, schakelden we livetekenaar Danni Hoedemakers van Mensenmaat in. Ontdek hier haar indrukken en samenvatting van de startshow van de actiedag en het panelgesprek!

📸 Mathénique Verbrugge

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op