Resultaten onderzoek Waar waren we gebleven? Open jeugdwerk en corona

Waar waren we gebleven?

De meest gehoorde vraag na 2 jaar coronacrisis. Formaat onderzocht in 2021 en 2022 de impact van de crisis en bijhorende maatregelen op het open jeugdwerk.

Zes prioritaire thema's

De meest dringend aan te pakken zaken verdeelden we in zes thema’s. Die vind je terug in deze publicatie.


Goede voorbeelden

Waar crisissen zijn, vind je ook kansen. Op www.formaat.be/waarwarenwegebleven staan goede voorbeelden, inspiratie en artikels.


Aan de slag!

En nu aan het werk. We hebben al te lang moeten stilzitten! Waar wacht je nog op?