VZW

Verenigingsloket

9 feb. 2024
Vzw Verenigingsloket Panelgesprek Valerie

In januari 2024 werd het Verenigingsloket gelanceerd. Het Verenigingsloket is een initiatief van de Vlaamse overheid en brengt informatie over en voor verenigingen dichterbij.

Het Verenigingsloket is een digitaal platform dat dienstverlening aan verenigingen toegankelijker en makkelijker wil maken. Het Verenigingsloket wil de administratielast bij verenigingen en dienstverleners verlagen. Dat doet het loket zo:

  • Iedere vereniging kan zich registreren op het Verenigingsloket. Voor vzw’s wordt de link gemaakt met de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO). Als feitelijke vereniging kan je je registreren via jouw identiteitsgegevens (en van een tweede initiatiefnemer, want verenigen doe je minstens met twee personen).
  • Iedere vereniging kan zijn eigen gegevens raadplegen en beheren. Je kan zelf ook kiezen welke gegevens je publiek maakt. Op die manier kunnen anderen ook jouw werking terugvinden via het loket.
  • Verenigingen kunnen via het Verenigingsloket gebruik maken van Vlaamse dienstverlening. Dit is vooral voor geprofessionaliseerde initiatieven, gesubsidieerd via Vlaamse bovenlokale middelen, interessant aangezien KIOSK deze koppeling al heeft gemaakt. Het opvolgen van je bovenlokaal dossier kan dus vanaf nu via het Verenigingsloket.
  • Een beperkt aantal lokale besturen hebben de koppeling met het Verenigingsloket al gemaakt. Hierdoor kan je via het Verenigingsloket de dienstverlening en het aanbod van die stad of gemeente vinden en raadplegen. Dat betekent dat je binnenkort jouw werkingsmiddelen of een uitzondering op de geluidsnormen kunt aanvragen vanuit één centraal loket. Ook kunnen zij dan jouw verenigingsgegevens uitwisselen met het Verenigingsloket zodat altijd de laatst geüpdatete gegevens gebruikt kunnen worden.

Let op: bij vzw’s zijn het steeds de gegevens in het KBO die gelden. Er is geen mogelijkheid om extra personen die niet in jouw vzw zetelen te koppelen aan je vereniging.

Het verengingsloket is een groeiverhaal. Er zijn nog maar een beperkt aantal dienstverleners aangesloten. Dit zal in de toekomst verbreden als meer lokale overheden de koppeling maken.

  1. Ga naar het verenigingsloket.be en registreer je vereniging. Als je een vzw bent moet je bestuurder zijn van de vzw en registreer je via je eID. Als je een feitelijke vereniging bent registreer je met jouw eID en word je gevraagd om het rijksregisternummer van een tweede persoon in de vereniging op te geven.
  2. Na de registratie vul je jouw profiel aan en kies je welke gegevens je openbaar deelt.

Via dit formulier kan je aangeven dat je als lokale overheid de koppeling wilt maken. De Vlaamse overheid neemt contact met je op.

Formaat was aanwezig op de lancering en zetelde in het panelgesprek tijdens het lanceringsevenement. We zijn tevreden dat Vlaanderen inzet om de administratie voor jeugdhuizen aan te pakken via het Verenigingsloket. Het loket zal alleen pas écht impact kunnen hebben wanneer de koppeling gemaakt wordt naar federale overheidstoepassingen voor vzw’s (UBO register, rechtspersonenbelasting, AKV platform,..) en naar de dienstverlening van álle lokale overheden. Pas dan kan er echt meer ruimte voor initiatief gemaakt worden.

Meer weten?

Meer lezen over ons standpunt rond teveel aan wet- en regelgeving (regulitis)? Lees ons memorandum.

Geef je mening aan Digitaal Vlaanderen

Via deze online enquête wil Digitaal Vlaanderen de digitale overheidsdiensten en het Verenigingsloket nog beter af stemmen op de behoeften van verenigingen.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op