Dossier

Het regulitis-virus vereist een politiek vaccin

19 dec. 2023
Ikbengeenrune3

De website www.regulitis.be werd gelanceerd! Dit is een initiatief van de Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Sportfederatie en De Federatie. Wij steunen met Formaat de boodschap helemaal.

Regulitis facebook post

De website bundelt een overzicht van alle “regulitis” waar verengingen in de diverse sectoren mee te maken krijgen. Ook open jeugdwerk deelt in de klappen. Het is één van de vier thema’s waar we voor strijden richting de verkiezingen van 2024.

De vzw publicatie formaliteiten zijn onduidelijk en verouderd, digitaliseer snel.

Nieuwe statuten of een statutenwijziging publiceren voor je vzw brengt een berg aan papierwerk mee. Als dat nog niet genoeg is controleren de verschillende griffies op een andere manier – omdat ze omzendbrieven van de minister van Justitie anders interpreteren. Publicatieformaliteiten zijn daardoor complex en vragen veel tijd van jonge vrijwilligers. Tijd die ze liever willen investeren in hun inhoudelijke werking. Daarom vragen we om allé vzw formaliteiten (publicaties, neerlegging jaarrekening, taksen,..) snel te digitaliseren.

Ondersteun organisatoren bij het gebruik van de AKV en monitor deze nieuwe regeling

Formaat is de trekkende kracht van ikorganiseer.be, dé informatiewebsite voor jonge organisatoren. Via deze weg ondersteunen we organisatoren hun weg te vinden bij alles wat komt kijken bij de organisatie van een muziekevenement. Vanaf 2024 vervangt de Amateurkunstenvergoeding (AKV) de KVR. Dit is een manier waarmee je laagdrempelig startende artiesten kan vergoeden. We vragen om duidelijk te informeren over deze regeling en om te blijven monitoren – zodat eventuele drempels kunnen weggewerkt worden. Wij mochten de tool al mee testen – en zijn ook vragende partij om verder betrokken te worden.

Het tipje van de regulitis ijsberg

Deze cases zijn nog maar het topje van de regulitis ijsberg. Op de website vind je een bundeling van vele dossiers waarmee ook onze sector te maken krijgt.

Onderzoek VIVES Hogeschool

Ook VIVES Hogeschool onderzocht regulitis bij lokale vrijwilligers. Met het regulitis-project werd de focus gelegd op de aanpak van regulitis bij vrijwillig engagement van jongeren op lokaal niveau.

Formaat werd betrokken in de klankbordgroep van dit project.

Benieuwd naar de resultaten van dit project? Die vind je hier.

Eigen voorbeelden

Heb je zelf een voorbeeld van hoge regeldrift? Een verhaal over regulitis in het open jeugdwerk die je wilt brengen? Contacteer valerie.vonck@formaat.be en we zetten het mee op de (politieke) agenda!

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op