Personen in de organisatie
Bestuur

Uit dienst

31 jan. 2022
20191117 RADAR Malle IMG 2576

Er kunnen heel wat verschillende redenen zijn waarom een werknemer uit dienst treedt. Soms vertrekt iemand uit eigen beweging, maar af en toe moet je zelf ook het hef in handen nemen en een beroepskracht laten gaan. Hoe dan ook zijn er enkele zaken waar je best op let. Je hebt enkele wettelijke verplichtingen als werkgever en daarnaast kan je ook letten op een goede afsluitende periode voor je beroepskracht. Tijd om bij beiden kanten even stil te staan.

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. We sommen de belangrijkste manieren hieronder op. In het blokje eronder vind je de verplichte documenten die bij het einde van de arbeidsovereenkomst opgemaakt moeten worden.

  • Onderling akkoord
    Een akkoord tussen werkgever en werknemer om de overeenkomst te beëindigen. Er zijn geen vormvereisten. We raden echter aan dit steeds schriftelijk te doen voor beide partijen.
  • Opzeggingstermijn
    Zowel de werkgever als de werknemer kan de opzegging van de overeenkomst starten. Dit dient schriftelijk te gebeuren. De vormvereisten en termijnen van de opzeg dienen in het arbeidsreglement gespecifieerd te staan. Neem steeds contact op met Sociare en/of je sociaal secretariaat.
  • Verbreking
    Dit is de eenzijdige beëindiging door ofwel de werknemer of de werkgever. Er zijn geen vormvereisten maar we raden aan om dit steeds schriftelijk te doen. De verbrekende partij moet een vergoeding betalen.

De werkgever moet bij het einde van de arbeidsovereenkomst drie documenten in orde brengen voor de werknemer:

  • C4 werkloosheid (voor een eventuele uitkering)
  • Tewerkstellingsattest
  • Vakantieattest (voor afrekening en opbouw vakantierechten)

Als je bent aangesloten bij een sociaal secretariaat kunnen zij dit voor je in orde brengen.

Afscheid nemen is niet altijd makkelijk, ook op je werk. We spenderen uren, maanden en soms zelf jaren aan een job. Zeker in onze sector gebeurt dat meestal met veel passie en engagement. Laat iemands afscheid dan ook niet ongemerkt voorbijgaan. Hieronder vind je enkele elementen van een afscheidsprocedure. Kies de elementen die voor jou interessant en haalbaar zijn.

  • Waardevol invullen van opzegtermijn
    Blijf je beroepskracht betrekken in projecten en plannen. Ze zijn nog steeds een vat van expertise en inzichten. Let natuurlijk wel op dat je geen taken bij hen legt die ze niet meer kunnen waarmaken tijdens deze periode.
  • Afscheidsgeschenk​
    Een afscheidscadeau kan een fijne herinnering zijn voor je vertrekkende beroepskracht. Durf creatief te zijn en kijk eens wat je samen met vrijwilligers en partners kan waarmaken. Je kan het budget voor een cadeau ook vasthangen aan hoeveel jaren ze bij jullie al actief zijn.
  • Afscheidsmoment met collega's
    Urenlang op dezelfde bureau zitten, tot ’s avonds laat alles geven voor je jongeren, om de zoveel tijd samen eten … Er wordt heel wat opgebouwd tussen collega’s. Geef je beroepskracht dan ook de kans om goed afscheid te nemen van de collega’s.
  • Afscheidsmoment met iedereen​
    Daarnaast heeft je beroepskracht hopelijk ook heel wat banden opgebouwd met andere mensen die betrokken zijn bij jullie werking. Jongeren, bestuurders, vrijwilligers, externe partners … Nodig hen gerust uit voor een afscheidsmoment, als je beroepskracht dat ziet zitten natuurlijk.

Een exitgesprek is (net zoals een functionerings- of evaluatiegesprek) een personeelsgesprek. Het grote voordeel van een exitgesprek is dat je beroepskracht nu hopelijk echt vrijuit kan spreken over hun ervaringen binnen de organisatie. Als je in dienst bent zet je vaak nog steeds een rem op je gedachten.

Hieronder vindt je een lijstje met aandachtspunten en vragen voor je exitgesprek rond op te bouwen:

  • Aandachtspunten
    • Je organiseert dit best tijdens de laatste week van de overeenkomst of erna.​
    • Dit is een gelijkwaardig gesprek, want je beroepskracht is niet meer ondergeschikt.
    • Het is een kans voor de beroepskracht om vrijuit te spreken​, dus motiveer dat ook.
    • Het is ook een kans voor jou om van je beroepskracht te leren.
    • Het is een goed moment om je waardering te tonen.
    • Het is ook een kans om je beroepskracht verbonden te houden als vrijwilliger of fan.
    • Mogelijke werkpunten van je organisatie kunnen worden gebruikt om je voor te bereiden op de volgende beroepskracht.
  • Mogelijke vragen
    • Hoe heb je je tijd bij ons beleefd?​
    • Waarom vertrek je/ben je vertrokken?​
    • Waar ben je op gebotst?​
    • Wat zijn onze aandachtspunten?​
    • Wat zijn onze sterktes?​
    • Waar moeten we meer op inzetten?​
    • Hoe zie je de toekomst van de organisatie?​
    • Waar moeten we mee aan de slag voor de volgende beroepskracht?​
    • Wat vind je van mij als werkgever?

Let op! Voor je iemand ontslaat ga je best te rade bij Sociare. Zeker als je iemand op staande voet wilt ontslaan. Iemand ontslaan is een gevoelig proces en misstappen kunnen je heel wat geld kosten als je voor de rechter wordt gedaagd. Sociare verdedigt de belangen van de werkgevers in onze sector en biedt antwoorden op sociaal-juridische vraagstukken zoals contracten, aanwerving en ontslag, fiscale voordelen voor werkgevers, andere overeenkomsten met werknemers, enzovoort.


Als lid van Formaat kan je je voordelig aansluiten bij Sociare

Jullie betalen enkel een bijdrage per beroepskracht dat jullie tewerkstellen (24,30 euro in 2023). De jaarlijkse aansluitingskost vervalt als lid van Formaat (141,19 euro in 2023).

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op