Locatie
Veiligheid & Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

10 feb. 2022
Door Kunstvanger Lennert Berx 46

Als het gebouw van jouw werking grotendeels een publieke ruimte is of als je bepaalde werken uitvoert aan het gebouw, is het belangrijk dat het voldoende toegankelijk is voor iedereen. Met welke richtlijnen moet je rekening houden?

In grote lijnen moet een lokaal aan de volgende voorwaarden voldoen. Deze richtlijnen verwijzen naar de wet van 1953.

 • Hoogte plafond: minimum 2,75 m
 • Inhoud (oppervlakte x hoogte): 90 m³
 • Vlotte toegang van en naar de openbare weg
 • Voldoende en efficiënt werkende verwarmingstoestellen
 • Voldoende kunstmatige verlichting

Je moet extra aandacht besteden aan de toegankelijkheid van je gebouw als:

 • meer dan 150 m² oppervlakte toegankelijk is voor publiek;

 • je werkzaamheden doet waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of meldingsplicht nodig is.

Dat laatste is het geval als je bouwt, verbouwt of bepaalde constructies verbouwt of uitbreidt.

Uitzondering

In sommige gevallen ben je niet verplicht om de richtlijnen rond toegankelijkheid te volgen:

 • Als je werkzaamheden doet waarvoor geen vergunning nodig is (bijvoorbeeld een raam vervangen).

 • Als je werkzaamheden doet die beperkt blijven tot een onderdeel van een constructie (bijvoorbeeld werkzaamheden aan het dak).

 • Als het gaat om technische handelingen waarvoor geen architect nodig is.

Meer info

Voor meer info en advies kan je terecht op het online ‘Handboek toegankelijkheid publieke gebouwen’.

Meer info over de Vlaamse stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid vind je op de website van Inter.

De richtlijnen rond toegankelijkheid gaan onder meer over de toegang tot het gebouw, de breedte van de deuren en aangepaste parkeerplaatsen.

Twee concrete voorbeelden:

 • In elk sanitair blok moet er minimum één aangepast toilet voor andersvaliden zijn. Heb je een apart sanitair blok voor mannen en vrouwen? Dan moet er in elk blok een aangepast toilet zijn. Je kiest dus het best voor één gemeenschappelijke sanitaire ruimte.

 • Als je eigen parkeerplaatsen hebt, moet er minstens 6% van het totaal aantal parkeerplaatsen aangepast zijn voor andersvaliden. Die regel geldt vanaf één eigen parkeerplaats. Heb je vijf of meer eigen parkeerplaatsen? Dan moeten de aangepaste parkeerplaatsen ook voorbehouden zijn.

Dit heeft te maken met een aantal drempels die al dan niet zichtbaar of aanwezig zijn in je initiatief. Naast een heleboel psychische drempels (je voelt je niet thuis in de werking) zijn er ook een aantal drempels die betrekking hebben op de infrastructuur en die ervoor kunnen zorgen dat jongeren niet komen. We zetten hieronder een aantal tips op een rijtje die de bereikbaarheid en zichtbaarheid van je werking verhogen en ervoor zorgen dat mensen zich welkom voelen in je werking.

BEREIKBAARHEID

 • Zorg ervoor dat je jongerenwerking vlot te bereiken is. Zowel met fiets, te voet als met de auto of andere vervoersmiddelen. Uiteindelijk kan je hier zelf weinig aan doen. Probeer er wel rekening mee te houden wanneer jullie op zoek gaan naar een nieuwe locatie.

ZICHTBAARHEID

 • Hang een banner/lichtreclame buiten zodat je initiatief zichtbaar is in het straatbeeld.
 • Als je lokaal niet aan de straatkant ligt, zorg er dan voor dat er wegwijzers staan en dat de weg naar binnen goed verlicht is.
 • Verlicht je inkomhal, dat verhoogt de aantrekkelijkheid naar buiten.

INRICHTING

 • Zorg ervoor dat de stoelen, tafels en zetels zo geplaatst zijn dat niet alle ogen gericht zijn op de mensen die binnenkomen. Nieuwe bezoekers zullen zich gauw bekeken voelen.
 • Vermijd een piepende deur, zodat het direct opvalt wanneer er iemand binnenkomt.
 • Trek eens met krijt de lijnen waar iedereen het meeste loopt. Zo worden obstakels snel duidelijk.
 • Je kan je toiletten genderneutraal maken.

PERSONEN MET EEN BEPERKING

 • Richt je initiatief zo in, zodat iedereen, ook bijvoorbeeld mensen in een rolstoel gemakkelijk binnen kunnen. Wil je verbouwen hou dan rekening met de huidige wetgeving.
 • Jeugdinitiatieven hebben vaak een slechte binnenakoestiek. Hierdoor zullen jongeren die sterk reageren op overmatige geluidsprikkels niet snel terugkeren.

📸 Kunstvanger - Lennert Berx

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op