Locatie
Veiligheid & Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

10 feb. 2022
Door Kunstvanger Lennert Berx 46

Het is erg belangrijk dat iedereen gemakkelijk toegang heeft tot je werking. Zo zorg je voor zo weinig mogelijk drempels.

Hieronder vind je enkele wettelijk vastgelegde verplichtingen en extra richtlijnen.

In grote lijnen moet een lokaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Hoogte plafond: minimum 2,75 m
 • Inhoud (oppervlakte x hoogte): 90 m³
 • Vlotte toegang van en naar de openbare weg
 • Voldoende en efficiënt werkende verwarmingstoestellen
 • Voldoende kunstmatige verlichting

Het is belangrijk om extra op te letten dat je gebouw toegankelijk is in de volgende gevallen:

 • Wanneer bezoekers meer dan 150 m² van het gebouw kunnen betreden.
 • Wanneer je activiteiten uitvoert waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of meldingsplicht nodig is.

Dat laatste is het geval als je bouwt, verbouwt...

Uitzondering

Soms ben je niet verplicht om deze richtlijnen te volgen:

 • Als je werkzaamheden uitvoert waarvoor geen vergunning nodig is, zoals het vervangen van een raam.
 • Als je werkzaamheden beperkt blijven tot een specifiek onderdeel van een constructie, bijvoorbeeld werkzaamheden aan het dak.
 • Als het gaat om technische handelingen waarvoor geen architect vereist is.
Meer info

Voor meer info en advies kan je terecht op het online ‘Handboek toegankelijkheid publieke gebouwen’.

Voor meer informatie over de Vlaamse regels met betrekking tot toegankelijkheid in de stedenbouwkunde, kun je terecht op de website van Inter.

De regels voor toegankelijkheid gaan over dingen zoals hoe je het gebouw binnenkomt, de breedte van de deuren en speciale parkeerplaatsen.

Twee concrete voorbeelden:

 • In elk sanitair blok moet er minimum één aangepast toilet voor andersvaliden zijn. Heb je een apart sanitair blok voor mannen en vrouwen? Dan moet er in elk blok een aangepast toilet zijn. Je kiest dus het best voor één gemeenschappelijke sanitaire ruimte.

 • Als je eigen parkeerplaatsen hebt, moet er minstens 6% van het totaal aantal parkeerplaatsen aangepast zijn voor andersvaliden.

Er zijn een aantal drempels die misschien niet zichtbaar maar wel aanwezig zijn in je werking. Naast psychische drempels (je voelt je niet thuis) zijn er ook een aantal fysieke drempels in je lokaal.

Daarom hier enkele tips om je jongerenwerking toegankelijker en gastvrijer te maken

Bereikbaarheid

 • Zorg ervoor dat je jeugdhuis gemakkelijk bereikbaar is, of jongeren nu met de fiets, te voet, met de auto of ander vervoer komen. Bij het zoeken naar een nieuwe locatie is het handig om hier rekening mee te houden.

Zichtbaarheid

 • Maak je initiatief zichtbaar in het straatbeeld door een banner of lichtreclame op te hangen.
 • Als je lokaal niet aan de straatkant ligt, zorg dan voor duidelijke wegwijzers en goede verlichting bij de ingang.
 • Verhoog de aantrekkelijkheid van je ingang door deze goed te verlichten.

Inrichting

 • Plaats stoelen, tafels en zetels dat niet alle ogen gericht zijn op mensen die binnenkomen. Zo voelen nieuwe bezoekers zich minder snel bekeken.
 • Zorg ervoor dat de deur niet piept, zodat het opvalt wanneer er iemand binnenkomt.
 • Overweeg genderneutrale toiletten.

Toegankelijkheid voor personen met een beperking

 • Richt je initiatief zo in dat iedereen, inclusief mensen met een rolstoel, gemakkelijk naar binnen kan. Houd bij verbouwingen rekening met de geldende wetgeving.
 • Besteed aandacht aan de akoestiek in je jongerenwerking, zodat jongeren die gevoelig zijn voor te veel geluidsprikkels graag terugkomen.

Door deze tips toe te passen, maak je je jongerenwerking toegankelijker, gastvrijer en uitnodigender voor iedereen.

📸 Kunstvanger - Lennert Berx

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op