Locatie

Huren, kopen, bouwen

13 jan. 2022
MG 1553

Het lokaal van je werking is voor vele jongeren een tweede thuis. Helaas is de weg naar de perfecte locatie niet altijd eenvoudig. We verzamelden alvast enkele tips over huren, kopen en bouwen.

Zowel de huurder als verhuurder hebben een aantal rechten en plichten. Het is belangrijk dat die vermeld staan in de huurovereenkomst. Als ze er niet instaan, gelden ze nog steeds, maar het opschrijven maakt de afspraken wel sterker.

 • Rechten van de huurder:
  • Onderverhuren of een huurovereenkomst overdragen

  • Verbeteringen en veranderingen aanbrengen in het gebouw

 • Plichten van de huurder:
  • Ervoor zorgen dat het lokaal in goede staat blijft.
  • Op tijd de huur betalen.
  • Het gebouw gebruiken waarvoor het bedoeld is, dus niet iets heel anders doen.
  • Het gebouw in dezelfde staat teruggeven als die het kreeg

Bij de huurdersbond kan je terecht voor alle info over je rechten en plichten als huurder.

Bij het huren is het belangrijk dat jij en de verhuurder duidelijk afspreken wat wel en niet mag. Dat doe je in overeenkomsten. Er zijn verschillende soorten (eigendomspapieren, convenanten, gebruiksovereenkomsten, vruchtgebruikovereenkomsten...). Zorg ervoor dat jullie alles opschrijven, zodat er geen verwarring ontstaat.

Een eigenaar kan bezittingen verhuren of verkopen via openbare of privéverkoop. De persoon die het koopt, moet drie dingen betalen:

 • koopprijs aan de verkoper
 • registratierechten aan de staat
 • aktekosten aan de notaris

Ook hier komen heel wat overeenkomsten en aktes bij kijken.

Denk je erover na om grond, een gebouw of een ruimte te kopen voor je organisatie of vereniging? Dan raden we je sterk aan een vzw op te richten, als die nog niet bestaat. De vzw koopt en beheert dan het onroerend goed in plaats van de leden. Het is een veel te groot persoonlijk risico om zelf een koopovereenkomst te tekenen.

Stel zeker al je vragen via vraaghet@formaat.be.

Renovatieplicht bij jeugdinfrastructuur.

Er is sinds 2022 regelgeving om gebouwen minder energie te laten uitstoten en een minimaal energielabel te behalen. Dit geldt ook voor jeugdlokalen.

Meer informatie vind je op de website van jeugdlokalen.be.

Net als huren en kopen gaat (ver)bouwen gepaard met veel opzoek- en papierwerk. Op de site jeugdlokalen.be vind je een goed overzicht van alle nodige vergunningen, plannen en andere belangrijke documenten.

Bouwen vraagt heel wat inspanning. Zorg dat je werking daar zo min mogelijk onder lijdt. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn een bouwwerkgroep op te richten die zich bezighoudt met de praktische afspraken en opvolging. Zo kan de rest van je team zich focussen op de dagelijkse werking.

Stel zeker al je vragen via vraaghet@formaat.be.

Om te kunnen bouwen of verbouwen heb je geld nodig.

Je kan daarvoor:

 • infrastructuursubsidies zoeken bij je stad of gemeente
 • sponsors zoeken om bijvoorbeeld de verf te bekostigen
 • een evenement organiseren (bv. grote bouwfuif) om geld in te zamelen

Interessant weetje: gemeenten zijn verplicht om binnen hun eigen begroting geld vrij te maken voor jeugdwerkinfrastructuur

De kans is groot dat je geld moet lenen. Hefboom kan je daarbij misschien helpen. Dat is een organisatie die geld en advies levert voor projecten die werk maken van een sociale en duurzame samenleving.

Neem zeker ook contact op met Formaat. We helpen je graag met de onderhandelingen en het opstellen van je plannen.

📸 Kunstvanger - Lennert Berx

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op