Locatie

Huren, kopen, bouwen

13 jan. 2022
MG 1553

Het lokaal van je werking is voor vele jongeren een tweede thuis. Helaas is de weg naar de perfecte locatie niet altijd eenvoudig. We verzamelden alvast enkele tips over huren, kopen en bouwen.

Huur je een gebouw - van een particulier of van de gemeente - dan hebben zowel huurder als verhuurder een aantal rechten en plichten. Het is belangrijk dat die vermeld staan in de huurovereenkomst. Als ze er niet instaan, betekent dat niet dat die rechten en plichten niet gelden, maar ze duidelijk vermelden maakt de huurovereenkomst wel sterker.

 • Rechten van de huurder:
  • Onderverhuren of een huurovereenkomst overdragen

  • Verbeteringen en veranderingen aanbrengen

 • Plichten van de huurder:
  • Het gebouw behoorlijk onderhouden

  • De huurprijs betalen

  • De bestemming van het gebouw respecteren
   (lees: het gebouw gebruiken waarvoor het bedoeld is)

  • Het gebouw in dezelfde staat teruggeven als hij het kreeg

Bij de huurdersbond kan je terecht voor alle info over je rechten en plichten als huurder.

Bij huren zijn de overeenkomsten tussen huurder en verhuurder heel belangrijk. Er zijn heel wat soorten overeenkomsten: eigendomspapieren, convenanten, gebruiksovereenkomsten, vruchtgebruikovereenkomsten... Vergeet niet om alles op papier te zetten.

Een eigenaar kan zijn grond, gebouw of lokaal niet alleen verhuren, maar uiteraard ook verkopen via een openbare of onderhandse verkoop. De koper betaalt dan het bedrag aan de verkoper, de registratierechten aan de staat en de aktekosten aan de notaris. Ook hier komen heel wat overeenkomsten en aktes bij kijken.

Denk je eraan onroerend goed te kopen met je werking of vereniging? Dan raden we je sterk aan een vzw op te richten als je dat nog niet hebt gedaan. Zo kan de vzw het onroerend goed aankopen en beheren in plaats van de leden. Voor hen is het een veel te groot persoonlijk risico om een koopovereenkomst tekenen als leden van een feitelijke vereniging.

Net als huren en kopen gaat (ver)bouwen gepaard met veel opzoek- en papierwerk. Op de site jeugdlokalen.be vind je een goed overzicht van alle nodige vergunningen, plannen en andere paperassen.

Bouwen vraagt heel wat inspanning. Zorg dat je werking daar zo min mogelijk onder lijdt. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn een bouwwerkgroep op te richten die zich bezighoudt met de praktische afspraken en opvolging. Zo kan de rest van je team zich focussen op de dagelijkse werking.

Om te kunnen bouwen of verbouwen heb je uiteraard geld nodig. Je kan daarvoor op zoek gaan naar infrastructuursubsidies bij je stad of gemeente, maar kijk ook eens rond voor sponsors om bijvoorbeeld de verf te bekostigen. Of je kan een grote bouwfuif geven om geld in te zamelen.

Interessant weetje: gemeenten zijn verplicht om binnen hun eigen begroting geld vrij te maken voor jeugdwerkinfrastructuur

Uiteraard is de kans groot dat je dan nog steeds geld zal moeten lenen. Hefboom kan je daarbij misschien helpen. Dat is een organisatie die financiering en advies levert voor projecten die werk maken van een sociale en duurzame samenleving. Neem zeker ook contact op met Formaat. We helpen je graag met de onderhandelingen en het opstellen van je plannen.

📸 Kunstvanger - Lennert Berx

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op