Geldzaken
Geld vinden

Subsidies

14 jan. 2022
HOT TOPIC De Stroate Uitwisseling Doornik 2

De meeste jeugdwerkingen zijn erg afhankelijk van subsidies, bijvoorbeeld om hun personeel te betalen of een pand te huren. Als de gemeente een locatie ter beschikking stelt, is dat ook een vorm van subsidie. Voor creatieve en ambitieuze verenigingen vallen er nog meer subsidies te rapen.

Voor een jeugdwerking met een lokale werking is de gemeente de belangrijkste subsidiegever. Naast de jaarlijkse structurele subsidie kun je in veel gemeenten financiële hulp vragen voor je verbouwing. Sommige gemeenten nemen wel de helft van bepaalde kosten op zich, uiteraard steeds met een plafond. Naast bouwwerken wordt ook het volgen van kadervorming meestal apart gesubsidieerd.

Elke gemeente bepaalt zelf hoe ze haar subsidies verdeelt. Er zijn drie veelvoorkomende manieren. De eerste houdt in dat de subsidie op naam van de vzw wordt opgenomen in de begroting van de gemeente, al dan niet via een convenant. Daarnaast kan het ook zijn dat vzw’s een vast bedrag of percentage uit een subsidiereglement krijgen als ze voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden. Ten slotte is er ook nog de derde manier. Die houdt in dat vzw’s punten scoren door bijvoorbeeld activiteiten of vormingen. Op basis daarvan wordt dan de subsidie berekend. In dat geval is er meestal een basistoelage en een extra werkingstoelage.

Enkele aandachtspunten:

  • Je kan de subsidie uiteraard enkel gebruiken voor het doel dat je ze hebt aangevraagd. Je zal soms de onkosten moeten bewijzen adv facturen. De gemeente mag van de wet ‘controle op de toelagen’ ook jullie jaarrekening opvragen om te controleren of subsidies voor de juiste doelstellingen of uitgaven gebruikt worden.

  • Lees het subsidiereglement van jouw gemeente goed na, soms is het niet toegestaan om winst te maken bij een project.

  • Bij infrastructuursubsidies kan het zijn dat de gemeente eist dat je moet aantonen dat je nog minstens negen jaar in het gebouw kan verblijven.

  • Als je een aanzienlijke subsidie krijgt voor een investering, dan kan die vallen onder de wet op de overheidsopdrachten. In België is de drempel 30.000 euro. Daarnaast kan de gemeente die regel sowieso opnemen in haar subsidiereglement. Vanuit het principe van een goed bestuur blijft het aan te raden voor elke investering meerdere offertes te vragen.

Subsidiereglement en subsidiekader

Formaat maakte een aanzet voor een gemeentelijk/stedelijk subsidiereglement. Dit deden we op basis van de visie die we de voorbije jaren ontwikkelden rond het ondersteunen van open jeugdwerkinitiatieven door lokale besturen, verwerkt in ons subsidiekader.

Bekijk hier het kader en de aanzet voor het reglement.

Geprofessionaliseerde initiatieven kunnen elke vier jaar een Vlaamse subsidie aanvragen waarbij ze jaarlijks maximaal 100.000 euro kunnen ontvangen.

Grote werkingen kunnen ook een aanvraag doen bij het Fonds Culturele Infrastructuur. Dat fonds geeft subsidies voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen van grote culturele infrastructuur met bovenlokaal belang of voor sectorale prioriteiten.

  • Grensoverschrijdende projecten met JINT

Bij het ‘Youth in Action’-programma van JINT kan je subsidies aanvragen voor internationale uitwisselingen en projecten in het buitenland. Je kan bijvoorbeeld groepsuitwisselingen of participatietrajecten doen. Daarnaast ondersteunt JINT ook lokale projecten rond solidariteit.

  • REG-subsidies (Fluvius)

Als je investeringen doet die te maken hebben met energie-efficiëntie, dan kom je ook als vzw in aanmerking voor sommige subsidies van netbeheerder Fluvius. Het is zeker de moeite om voor elke investering te informeren bij je gemeente.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op