Geldzaken
Geld vinden

Gratis lening

13 jan. 2022
20210906 wandelgang van het open jeugdwerk 23

Misschien heb je er nog nooit bij stilgestaan, maar bij grotere investeringen is het soms mogelijk om renteloze leningen af te sluiten.

Je kan als vzw geen hypothecaire lening afsluiten bij een bank, tenzij bestuurders persoonlijk garant willen staan. De gemeente kan misschien wel geld in jouw plaats lenen. Zij konden in het verleden goedkoop geld lenen bij hun huisbankier. Uiteindelijk betaal je dan dit bedrag terug over enkele jaren zonder rente of met een erg lage rente.

Een renteloze lening is bijvoorbeeld interessant als je zelf iets wil bouwen op gemeentegrond via het systeem van recht van opstal of wanneer je het gebouw dat je in erfpacht hebt grondig onder handen wilt nemen.

Recht van opstal

Werk je binnen dit systeem dan heb je recht om eigendommen zoals gebouwen te hebben op iemand anders zijn grond. Dit recht heb je voor maximaal 50 jaar.

Sinds 1 januari 2021 kunnen ook jeugdhuizen met een vzw-structuur een gratis energielening afsluiten voor een bedrag van maximaal 15.000 euro en terug te betalen op tien jaar.

Meer info

Meer info vind je terug op de website van de Vlaamse overheid.

Je kan voor de subsidie terecht bij het energiehuis van jouw regio.

Er zijn enkele valkuilen.

  • De btw op een renovatie is voor een vzw nog steeds 21%.

  • Energiebesparende ingrepen verdienen zich zelden terug. Daarvoor ‘leeft’ een jeugdhuis meestal niet lang genoeg en wordt het niet voldoende gebruikt op een week. Grotere regionale jeugdhuizen kunnen wel een dossier indienen bij het Fonds Culturele Infrastructuur van de Vlaamse overheid.

Een energielening afsluiten kan zinvol zijn als je al van plan was om je gebouw energiezuiniger te maken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je de oude, vervuilende stookolieketel eindelijk wil vervangen door een condensatieketel op gas. Of waarom niet door een pelletketel? Die laatste stoot fijnstof uit en is geen goede keuze voor jeugdhuizen in een verstedelijkte omgeving. Bovendien moet je dan ook extra ruimte hebben om verschillende kubieke meters aan pellets te stockeren.

Als je zelf geen eigenaar bent van het gebouw, maak je afspraken met de eigenaar om de kosten te delen. Het feit dat het jeugdhuis de volgende jaren een lagere energiekost zal hebben, is in elk geval een win-winsituatie.

Socrowd, een crowdfunding-platform dat mensen aanzet om hun geld op een faire manier te investeren, verlengt haar Coronafonds. Je kan er voor maximaal 150.000 euro een renteloze lening aanvragen. Een derde van het bedrag haal je zelf op bij je achterban. De lening is terug te betalen op een termijn van vijf tot tien jaar.

Meer info

Op de website van Socrowd vind je alle informatie over deze investeringsmethode.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op