Wetgeving
Beeld & Geluid

Sabam

7 jan. 2022
VRAAG HET Nikki Lucy 3

Sabam is de Belgische vereniging voor componisten, auteurs, uitvoerders en tekst- en liedjesschrijvers. Concreet int Sabam auteursrechten en speelt de vereniging die door naar de auteurs en componisten van de muziek die jij speelt. Alles wat je als open jeugdwerkinitiatief moet weten over de tarieven van Sabam vind je op deze pagina.

Open jeugdwerkinitiatieven die aangesloten zijn bij Formaat, kunnen kiezen voor het jeugdhuistarief 127. Dit is een voordelig tarief dat Sabam in overleg met Formaat opstelde en dat aangepast is aan de diversiteit in de sector. Dit tarief is een gunstig basistarief, dat aangevuld kan worden met voordelige tarieven voor extra activiteiten.

Heb je meerdere lokalen, bijvoorbeeld een zaal naast je ontmoetingsruimte? Dan kan je in principe voor elk lokaal een apart tarief aanvragen. Maar dat gebeurt zelden. Een apart tarief voor jouw zaal is enkel interessant als je in die zaal regelmatig zelf activiteiten organiseert die gratis zijn of tegen een lage inkomprijs. Ook de oppervlakte van je lokalen speelt daarin een rol.

Stel: de ontmoetingsruimte is 70 m² groot en het aanpalende zaaltje 120 m². Samen zijn de lokalen 190 m² groot, waardoor de factuur met 25% stijgt, maar in het zaaltje gaan vooral eigen activiteiten door die onder een voordelig tarief vallen of waarvoor je zelfs geen Sabam moet betalen. Als je geen licentie hebt voor het zaaltje, dan vallen de activiteiten die je daar organiseert onder hun eigen voordelige tarief. Lees hieronder verder over de verschillende opties binnen het jeugdhuistarief.

Binnen het jeugdhuistarief kan je nog kiezen tussen twee opties:

 • Optie A 'met evenementen' is bedoeld voor jeugdhuizen die regelmatig activiteiten organiseren. Je betaalt dan meer voor het vaste jaarbedrag, maar minder voor extra activiteiten.

 • Optie B 'zonder evenementen' is bedoeld voor jeugdhuizen die weinig activiteiten organiseren. Je betaalt dan de helft van het jaarbedrag in optie A, maar meer voor extra activiteiten.

Sabam biedt ook de mogelijkheid om één keer per jaar te veranderen van tarief. Je kan dus jaarlijks wisselen van tarief 127A (met evenementen) naar tarief 127B (zonder evenementen) of omgekeerd. Dat kan nuttig zijn als je werking bijvoorbeeld langdurig stilligt door zware verbouwingen of tijdelijk moet sluiten door omstandigheden.

Meer info

Op de website van Unisono vind je een volledige beschrijving van het jeugdhuistarief. Hou er rekening mee dat je nog 6% btw betaalt bovenop deze prijzen.

Een aantal activiteiten worden niet gedekt door het jeugdhuistarief:

 • Activiteiten met een gemiddelde inkomprijs die hoger is dan 2,5 euro (enkel van toepassing bij tarief 127A).

 • Alle bijzondere muziekactiviteiten (enkel van toepassing bij tarief 127B).

 • Activiteiten in een zaal van het jeugdhuis waarvoor geen Sabam betaald wordt.

 • Activiteiten waarvoor het artistieke budget hoger ligt dan 500 euro.

 • Activiteiten die doorgaan op andere locaties, zoals zalen van derden, tenten of openlucht.

Alle bovenstaande activiteiten vallen onder de gewone tarieven van Sabam.

De belangrijkste andere tarieven zijn:

Ook activiteiten die derden organiseren in jouw lokaal, kunnen nooit onder de licentie van jouw werking vallen. Neem dat zeker op in het contract dat je opstelt voor de huurders.

Als je gebruikmaakt van het jeugdhuistarief 127, moet je enkel nog aangifte doen voor de extra activiteiten die niet gedekt worden door de licentie. Welke activiteiten dat zijn, hangt af van het type tarief (optie A of B).

Optie A (met evenementen)

 • Wel aangeven:
  • Activiteiten op een locatie die niet gedekt wordt door het jeugdhuistarief.

  • Muziekactiviteiten met een gemiddelde inkomprijs van meer dan 2,5 euro.

  • Liveconcerten waarop er beschermde muziek wordt gespeeld. LET OP Hoewel hier een nultarief van toepassing is en je niets moet betalen, moet je deze activiteit wel aangeven. De auteurs krijgen van Sabam een vergoeding voor de uitvoering van hun muziek.

 • Niet aangeven:
  • Gratis activiteiten.

  • Activiteiten met een gemiddelde inkomprijs van 2,5 euro of minder.

Optie B (zonder evenementen)

 • Wel aangeven:
  • Alle muziekactiviteiten: concerten, fuiven, stand-upcomedy, filmavond, dj-avond, karaoke …).

 • Niet aangeven:
  • Gratis activiteiten waar muziek geen andere rol speelt dan op een gewone ontmoetingsavond (bijvoorbeeld Spaanse avond, spelletjesavond, tentoonstelling, kickernamiddag …).

📸 Nikki Lucy

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op