Voor vrijwilligers en professionals

Begeleiding op maat

Door Kunstvanger Lennert Berx 52

Een begeleiding op maat bevat volgende elementen: een begeleider van Formaat, een groep enthousiaste jongeren en een thema waarrond gewerkt zal worden.

Je kan als open jeugdwerkinitiatief of gemeente een begeleiding naar keuze aanvragen wanneer dit nodig lijkt: Een jeugdhuis oprichten? Met je team nadenken over de toekomst van je organisatie? De interne structuur herbekijken? Werken aan je imago? Het kan allemaal.

Formaat kan je helpen om voor jouw organisatie een traject op maat uit te stippelen.

Trajecten

Wil jij werk maken van een sterk beleid rond alcohol en drugs binnen jouw organisatie? Dan is dit traject iets voor jou en jouw team. Met ondersteuning van een preventiewerker maken jullie in alle vertrouwelijkheid samen een plan op dat gedragen is door al jullie medewerkers.

In deze begeleidingen staan uitwisseling en inspraak centraal. Jullie gaan als team na wat jullie willen en kunnen betekenen voor de jeugd in de omgeving, hoe alcohol en drugs daar een plaats in hebben en op welke manier jullie hier preventief rond kunnen werken binnen de jeugdwerking.

Dit traject wordt gratis aangeboden. Neem zeker contact op met lars.vaneemeren@formaat.be als jullie interesse hebben in deze begeleiding op maat.

We maken een actieplan om tot de opening van jullie werking te komen. Afhankelijk van de beginsituatie denken we samen na over verwerving/invulling van het gebouw, het zoeken van vrijwilligers, de bekendmaking in je stad of gemeente, subsidies, communicatie... Deze begeleiding zet alle neuzen in dezelfde richting alvorens de opening van je open jeugdwerkorganisatie.

Voor wie? Jongeren die een jeugdinitiatief willen starten.

Mogelijke onderdelen:
Teambuilding
(Toekomst-)visie
Interne structuur
Vrijwilligersbeleid
Wetgeving & zakelijk beheer

Met je organisatie nadenken over waar je staat met de ideale toekomst voor ogen. Wat loopt goed en wat loopt minder? We realiseren een actieplan met haalbare doelstellingen.

Voor wie? Open jeugdwerkorganisaties die niet bij de pakken willen blijven zitten.

In open jeugdwerkinitiatieven gebeurt het dat een volledige generatie de deur achter zich toetrekt en de organisatie overlaat aan een nieuwe, jongere garde. Die smijten zich vol enthousiasme, maar zijn soms nog niet voldoende gewapend om ertegenaan te gaan. We bekijken het wetgevend kader voor open jeugdwerk en werken rond (toekomst)visie.

Voor wie? Nieuwe bestuurders die van aanpakken weten

Mogelijke onderdelen:
Teambuilding
(Toekomst-)visie
Interne structuur
Vrijwilligersbeleid
Wetgeving & zakelijk beheer

Begeleidingen

We nemen de gehele werking onder de loep; imago, vrijwilligersbeleid, administratie, teamsfeer, activiteitenaanbod, toegankelijkheid, jullie plek in de gemeente… we maken een stand van zaken op met het volledige bestuur en duiden aan wat goed loopt, wat beter kan en vooral waar jullie als initiatief samen aan kunnen werken!

Voor wie? Jongeren die hun open jeugdwerkorganisatie in al haar aspecten willen (her)bekijken.

Droom over de organisatie die je wilt zijn. Welke acties ondernemen we om dit droombeeld zo goed mogelijk te benaderen? Maak in deze begeleiding samen met je team strategische keuzes en spreek af hoe jullie werk maken van de ideale organisatie. We voorspellen niet waar deze droomoefening voor jullie eindigt, maar het is alvast een inspirerende start.

Voor wie? Open jeugdwerkinitiatieven die zichzelf willen uitdagen en vooruit durven kijken.

Elke organisatie heeft haar eigen structuur. Sommige zijn snel uitgelegd, andere vragen meer tijd. De raad van bestuur, kern, werkgroepen, stuurgroepen, projectgroepen, financiële commissies, kuisploegen… Iedereen moet een plekje krijgen binnen de structuur van de organisatie. Vaak is de huidige vrijwilligersploeg in de structuur van de vorige gestapt zonder na te denken of die nog up-to-date is. En dat is net wat we in deze begeleiding doen: samen nadenken. Over structuren, verdeling van taken, interne communicatie, vergadermomenten… We durven alles in vraag stellen. Het doel van deze sessie is een gedragen structuur te creëren, zo groot of zo klein als jullie willen, maar wel helemaal op maat van jouw werking.

Voor wie? Open jeugdwerkinitiatieven die in een vastgeroeste structuur zitten en eruit willen.

Wie open jeugdwerk zegt, zegt vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen open jeugdwerk. Zij houden je organisatie draaiende en ze organiseren activiteiten. Het lijkt simpel. Maar hoe vind je die vrijwilligers? Hoe houd je ze bij en wat komt er nog bij een vrijwilligerswerking kijken? Werven, onthalen, belonen, motivatie en vrijwilligerswetgeving zijn enkele van de kernwoorden die aan bod komen in deze sessie.

Voor wie? Open jeugdwerkinitiatieven die hun vrijwilligers op handen willen dragen.

Hoe mensen in de eigen gemeente jouw organisatie zien, is niet altijd hetzelfde als waar je werking voor staat. Het beeld dat mensen hebben verschilt vaak van de inhoud van wat echt gebeurt in de organisatie. Die twee zaken - identiteit en imago - laten stroken is heel belangrijk. Zowel naar ouders, omgeving, beleid als potentiële jongeren toe. Bewust omgaan met je imago is de sleutel tot succes. Analyse, visievorming, zichtbaarheid in kaart brengen en concrete acties formuleren zijn enkele ingrediënten van dit traject.

Voor wie? Organisaties die aan de wereld willen laten weten wie en wat ze zijn.

In dit traject gaan we aan de slag met het opstarten van werkgeverschap in je jeugdwerking. Na het volgen van deze sessies weet je volgende zaken:

  • Of er al dan niet genoeg draagkracht is in je organisatie om een beroepskracht in dienst te hebben en of het financieel haalbaar is
  • Welke wettelijke verplichtingen je in orde moet brengen
  • Hoe je een beroepskracht kan selecteren, aanwerven en onthalen
  • Wat basistools zijn om de beroepskracht te coachen, te motiveren en te evalueren

Praktische informatie

DatumJouw organisatie kiest zelf wanneer je begeleiding doorgaat (op voorwaarde dat er een begeleider beschikbaar is).
LocatieBepaal of de begeleiding op maat plaatsvindt in je eigen organisatie of op een vorming van Formaat.
Ledenprijzen (inclusief verplaatsingskosten)170 euro voor 1 dagdeel
330 euro voor 2 dagdelen
480 euro voor 3 dagdelen
620 euro voor 4 dagdelen


Sommige trajecten, zoals orde op zaken en werkgeverschap opstarten, houden meer dagdelen in. Dan hanteren we de maximumprijs van 650 euro per traject.

De kans bestaat dat jouw stad/ gemeente vormingsbudget voorzien. Toets dit dus zeker af bij de jeugddienst.

Niet-ledenprijzen210 euro per dagdeel

📸 Kunstvanger (Lennert Berx)

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op