Voor vrijwilligers en professionals

Begeleiding op maat

Door Kunstvanger Lennert Berx 52

Een begeleiding op maat bevat volgende elementen: een begeleider van Formaat, een groep enthousiaste jongeren en een thema waarrond gewerkt zal worden.

Je kan als open jeugdwerkinitiatief of gemeente een begeleiding naar keuze aanvragen wanneer dit nodig lijkt: Een jeugdhuis oprichten? Met je team nadenken over de toekomst van je organisatie? De interne structuur herbekijken? Werken aan je imago? Het kan allemaal.

Formaat kan je helpen om voor jouw organisatie een traject op maat uit te stippelen.

Trajecten

Wil jij werk maken van een sterk beleid rond alcohol en drugs binnen jouw organisatie? Dan is dit traject iets voor jou en jouw team. Met ondersteuning van een preventiewerker maken jullie in alle vertrouwelijkheid samen een plan op dat gedragen is door al jullie medewerkers.

In deze begeleidingen staan uitwisseling en inspraak centraal. Jullie gaan als team na wat jullie willen en kunnen betekenen voor de jeugd in de omgeving, hoe alcohol en drugs daar een plaats in hebben en op welke manier jullie hier preventief rond kunnen werken binnen de jeugdwerking.

Dit traject wordt gratis aangeboden. Neem zeker contact op met lars.vaneemeren@formaat.be als jullie interesse hebben in deze begeleiding op maat.

We maken een actieplan om tot de opening van jullie werking te komen. Afhankelijk van de beginsituatie denken we samen na over verwerving/invulling van het gebouw, het zoeken van vrijwilligers, de bekendmaking in je stad of gemeente, subsidies, communicatie... Deze begeleiding zet alle neuzen in dezelfde richting alvorens de opening van je open jeugdwerkorganisatie.

Voor wie? Jongeren die een jeugdinitiatief willen starten.

Met je organisatie nadenken over waar je staat met de ideale toekomst voor ogen. Wat loopt goed en wat loopt minder? We realiseren een actieplan met haalbare doelstellingen.

Voor wie? Open jeugdwerkorganisaties die niet bij de pakken willen blijven zitten.

In open jeugdwerkinitiatief gebeurt het dat een volledige generatie de deur achter zich toetrekt en de organisatie overlaat aan een nieuwe, jongere garde. Die smijten zich vol enthousiasme, maar zijn soms nog niet voldoende gewapend om ertegenaan te gaan. We bekijken het wetgevend kader voor open jeugdwerk en werken rond (toekomst)visie.

Voor wie? Nieuwe bestuurders die van aanpakken weten

Hoe mensen in de eigen gemeente jouw organisatie zien, is niet altijd hetzelfde als waar je werking voor staat. Het beeld dat mensen hebben verschilt vaak van de inhoud van wat echt gebeurt in de organisatie. Die twee zaken - identiteit en imago - laten stroken is heel belangrijk. Zowel naar ouders, omgeving, beleid als potentiële jongeren toe. Bewust omgaan met je imago is de sleutel tot succes. Analyse, visievorming, zichtbaarheid in kaart brengen en concrete acties formuleren zijn enkele ingrediënten van dit traject.

Voor wie? Organisaties die aan de wereld willen laten weten wie en wat ze zijn.

Wil jij meer uit je social mediakanalen halen? Dan is het traject Social Media iets voor jou. In dit verdiepingstraject nemen de communicatietrainers van I Like Media je mee tijdens 3 interactieve avonden om de sociale mediastrategie van jouw organisatie op punt te stellen. Ze houden daarbij rekening met de specifieke vragen van jouw organisatie.

Begeleidingen

We nemen de gehele werking onder de loep; imago, vrijwilligersbeleid, administratie, teamsfeer, activiteitenaanbod, toegankelijkheid, jullie plek in de gemeente… we maken een stand van zaken op met het volledige bestuur en duiden aan wat goed loopt, wat beter kan en vooral waar jullie als initiatief samen aan kunnen werken!

Voor wie? Jongeren die hun open jeugdwerkorganisatie in al haar aspecten willen (her)bekijken.

Droom over de organisatie die je wilt zijn. Welke acties ondernemen we om dit droombeeld zo goed mogelijk te benaderen? Maak in deze begeleiding samen met je team strategische keuzes en spreek af hoe jullie werk maken van de ideale organisatie. We voorspellen niet waar deze droomoefening voor jullie eindigt, maar het is alvast een inspirerende start.

Voor wie? Open jeugdwerkinitiatieven die zichzelf willen uitdagen en vooruit durven kijken.

Elke organisatie heeft haar eigen structuur. Sommige zijn snel uitgelegd, andere vragen meer tijd. De raad van bestuur, kern, werkgroepen, stuurgroepen, projectgroepen, financiële commissies, kuisploegen… Iedereen moet een plekje krijgen binnen de structuur van de organisatie. Vaak is de huidige vrijwilligersploeg in de structuur van de vorige gestapt zonder na te denken of die nog up-to-date is. En dat is net wat we in deze begeleiding doen: samen nadenken. Over structuren, verdeling van taken, interne communicatie, vergadermomenten… We durven alles in vraag stellen. Het doel van deze sessie is een gedragen structuur te creëren, zo groot of zo klein als jullie willen, maar wel helemaal op maat van jouw werking.

Voor wie? Open jeugdwerkinitiatieven die in een vastgeroeste structuur zitten en eruit willen.

Formaat werkt samen met Wegwijzer vzw om je buitenlandplannen met je organisatie een kickstart te geven. In deze begeleiding krijg je info over de praktische kant én ondersteuning bij de uitwerking van je internationale plannen. Van het eerste idee tot een uitgewerkt programma in een land naar keuze, van een weekend in het buitenland tot een aanvraag voor een groepsuitwisseling, alles kan! Wegwijzer vzw ondersteunde al honderden jeugdverenigingen om zelf hun buitenlandse trip te organiseren. Vanuit die ervaring geven ze je moed en zetten ze je op weg.

Wegwijzer vzw is een non-profit reizigersorganisatie die onafhankelijke informatie en inspiratie geeft aan jongeren en groepen die goed voorbereid op reis willen trekken.

Voor wie? Open jeugdwerkinitiatieven die prille plannen hebben om naar het buitenland te gaan.

Een goed onthaalbeleid is een must. Het is een immense stap om ergens als nieuwe bezoeker voor het eerst binnen te stappen. Ook in een open jeugdwerkinitiatief, waar vaak al vaste groepjes en kliekjes gevormd zijn. Het is de taak van elke vrijwilliger om iedereen een warm welkomstgevoel te geven. Het onthaal van nieuwe bezoekers bepaalt in grote mate of ze later lid (en misschien zelfs vrijwilliger) zullen worden. In deze begeleiding helpen we je op weg om een sterk onthaalbeleid te ontwikkelen. Van de eerste ‘hallo’ tot non-verbale en visuele communicatie.

Voor wie? Open jeugdwerkinitiatieven voor wie een sterk onthaalbeleid verder gaat dan een drankje aan de toog.

Wie open jeugdwerk zegt, zegt vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen open jeugdwerk. Zij houden je organisatie draaiende en ze organiseren activiteiten. Het lijkt simpel. Maar hoe vind je die vrijwilligers? Hoe houd je ze bij en wat komt er nog bij een vrijwilligerswerking kijken? Werven, onthalen, belonen, motivatie en vrijwilligerswetgeving zijn enkele van de kernwoorden die aan bod komen in deze sessie.

Voor wie? Open jeugdwerkinitiatieven die hun vrijwilligers op handen willen dragen.

Formaat denkt mee na over jullie huidige infrastructuur en helpt jullie ideeën te concretiseren en om te zetten in werkelijke acties.

Voor wie? Open jeugdwerkinitiatieven met ideeën of vragen rond hun eigen infrastructuur

Het open jeugdwerk is een plek waar diversiteit bij jongeren in al haar kleuren en vormen aan bod komt. Jongeren kunnen er vrij hun mening vormen over wat er gebeurt in hun rechtstreekse omgeving en de wereld daarbuiten. Of zo zou het toch moeten zijn. Soms stoot je onvermijdelijk op botsende individuen. Hoe gaat je organisatie om met die grote verscheidenheid in gedrag, houding, meningen, interesses, talenten & evengoed ‘struggles’ bij jongeren? Via de ‘Meetingpoints’ als discussiefora trachten Bazzz vzw en Formaat identiteitsontwikkeling bij jongeren te ondersteunen. Dit alles gebeurt telkens onder begeleiding van experts binnen toepasselijke thema’s als gender, burgerschap, religie, migratie, participatie, identiteitsontwikkeling tout court ...

Voor wie? Open jeugdwerkinitiatieven waar recht op een eigen mening kan en mag gelden.

Een aparte doelgroep, dat is zeker. We werpen samen een blik in de leefwereld van tieners en inspireren jullie graag met good practices uit andere jeugdwerkingen. Ons doel: het uitbreiden van jullie visie op het werken met deze specifieke doelgroep en ideeën formuleren over hoe jullie een project rond tieners zouden aanpakken.

Voor wie? Open jeugdwerkinitiatieven die aan de slag willen met een jongere doelgroep.

Praktische informatie

DatumJouw organisatie kiest zelf wanneer je begeleiding doorgaat (op voorwaarde dat er een begeleider beschikbaar is).
LocatieBepaal of de begeleiding op maat plaatsvindt in je eigen organisatie of op een vorming van Formaat.
Ledenprijzen (inclusief verplaatsingskosten)170 euro voor 1 dagdeel
330 euro voor 2 dagdelen
480 euro voor 3 dagdelen
620 euro voor 4 dagdelen

De kans bestaat dat jouw stad/ gemeente vormingsbudget voorzien. Toets dit dus zeker af bij de jeugddienst.

Niet-ledenprijzen210 euro per dagdeel

📸 Kunstvanger (Lennert Berx)

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op