Wetgeving
Lokale bevoegdheden

Lokale belastingen

6 jan. 2022
GOED BEZIG Heropening Enderun Leyla Yuksel 9

Een van de taken van de gemeenteraad is het goedkeuren van belasting- en retributiereglementen. De gemeente is wettelijk verplicht om die reglementen op haar website te publiceren. Hier vind je alvast een overzicht van enkele belastingen die belangrijk kunnen zijn voor jouw werking.

Om bij een drankgelegenheid een terras op de openbare weg te mogen inrichten, moet je een vergunning aanvragen. Bij die vergunning hoort meestal een jaarlijkse terrasbelasting. In 2020 en 2021 werden de meeste uitbaters vrijgesteld van die belasting als compensatie voor de coronamaatregelen.

Gemeenten hebben wettelijk enkel een zorgplicht voor huishoudelijk afval. Voor kmo’s (kleine en middelgrote ondernemingen) en zelfstandige ondernemers moeten de kosten gedekt worden door variabele en forfaitaire belastingen. Zo hoeven er daarvoor geen algemene middelen van de gemeente ingezet te worden. Ook scholen vallen onder bedrijven.

Informeer bij jouw gemeente welke regeling er geldt voor het afval van jeugdwerkorganisaties.

Zet je in de eerste plaats in om je werking zo afvalvrij mogelijk te maken.

Sinds 2020 mag een evenement volgens de Vlaamse wetgeving geen drank meer aanbieden in wegwerpbekers, blikjes of petflessen. Als organisator kan je dat verbod enkel omzeilen als je de materialenstroom voor 95 procent opnieuw kan inzamelen. Dat geldt vanaf 2022 en de organisator moet dat zelf kunnen bewijzen. Neem hiervoor contact op met jouw milieuambtenaar voordat je evenement plaatsvindt.

Hoe gemeenten hun afvalbelastingen moeten organiseren, vind je in deze glasheldere richtlijnen.

In sommige gemeenten betaal je een belasting op drankslijterij. Met andere woorden: een taks op de verkoop van alcohol. In andere gemeenten betaal je enkel een belasting als je een drankgelegenheid uitbaat na het gewone sluitingsuur. Dat wordt soms ook een nachtvergunning genoemd.

Of er in jouw gemeente een sluitingsuur geldt, vind je in het lokale politiereglement. Informeer ook of er een retributiereglement geldt voor de verkoop van alcohol.

Jeugdhuizen kunnen ook vrijgesteld zijn van dat soort belastingen. Zo zou het bizar zijn dat de gemeente je eerst subsidies geeft om een jeugdhuis te openen en daarna die subsidies terugvraagt door middel van een belasting.

📸 Leyla Yuksel

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op