Wetgeving
Beeld & Geluid

Camerabewaking

7 jan. 2022
GOED BEZIG Heropening Vagevuur Simon Ooms 4

Sommige werkingen kiezen ervoor om hun gebouw te beveiligen met camerabewaking. Camera’s installeren mag, maar dan moet je rekening houden met de privacywetgeving. Je bent verplicht om de privacy van je leden en bezoekers te respecteren. Welke richtlijnen moet je volgen als je camera’s wil installeren?

Als je camera’s plaatst, moet je de volgende algemene richtlijnen respecteren:

 • Film nooit op plaatsen waar intieme dingen gebeuren (bijvoorbeeld op het toilet).

 • Het is verboden om via de camerabeelden informatie te verzamelen over filosofische, religieuze, politieke of syndicale voorkeur, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand.

 • Alle gefilmde personen kunnen toegang krijgen tot de opnames. Daarvoor moeten ze wel een goede en gemotiveerde reden hebben en een verzoek indienen.

Wie deze regels overtreedt, riskeert een boete van 25 tot 1.000 euro.

De camerawet is van toepassing op het plaatsen en gebruiken van camera’s met het oog op bewaking en toezicht. Open jeugdwerkorganisaties, zoals jeugdhuizen, vallen onder de categorie ‘publiek toegankelijke, besloten plaatsen’.

Voor die categorie legt de camerawet de volgende richtlijnen op:

 1. Geef het gebruik van camera’s aan bij de politiediensten.

 2. Hang het standaardpictogram voor camerabewaking op.

 3. Film enkel je eigen eigendom.

 4. Bekijk de camerabeelden enkel in realtime (dat wil zeggen: op het moment zelf) om misdrijven of verstoringen van de orde op te merken.

 5. Opnames zijn enkel toegelaten om bewijzen te verzamelen of daders op te sporen.

 6. Bewaar de beelden maximaal een maand, tenzij ze zorgen voor bewijzen of de identificatie van daders.

 7. Beelden kunnen aan de politie gegeven worden, als ze bijdragen tot het oplossen van een misdrijf of wanneer de politie dat vraagt.

 8. Het is toegelaten om een controlescherm te plaatsen in de buurt van de camera. Zo kan je de leden en bezoekers waarschuwen dat er camerabeelden gemaakt worden en de preventieve werking van de camera versterken.

Als je camera’s buiten wilt installeren, bijvoorbeeld met zicht op de straat of de gevel, dan valt dat onder de regelgeving van de openbare weg.
Camera’s op die plaatsen moeten meteen de goedkeuring krijgen van de gemeenteraad en de korpschef van de lokale politie. Daarnaast volg je ook de andere geldende regels.

Na het plaatsen van de camera’s, is elk bestuurslid van de organisatie verplicht om de discretieplicht te respecteren. Dat wil zeggen dat ze niet mogen delen met anderen wat er op de camerabeelden te zien is.

📸 Simon Ooms

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op