Geldzaken
Inkomsten

Facturen

14 jan. 2022
HOT TOPIC MOM door Burezi

Om bepaalde inkomsten te bewijzen in de boekhouding is het belangrijk dat je facturen opmaakt. We zetten op een rijtje wanneer een factuur nodig is en wat je erop vermeldt.

Je stelt facturen op om verschillende redenen, bijvoorbeeld om een vergoeding te regelen met een artiest, om een sponsorcontract af te handelen, na een samenwerking met externen...

Binnen het open jeugdhuiswerk onderscheiden we twee groepen als het gaat over factureren:

  • Initiatieven die vrijgesteld zijn van btw: jeugdorganisaties die vrijgesteld zijn van btw door artikel 44§2,2° in het btw-wetboek, hoeven geen facturen op te stellen. Toch raadt Formaat aan dat wel te doen, zodat je voldoende bewijslast hebt van de boekhouding.

  • Btw-plichtige initiatieven: Zodra jouw initiatief btw-plichtig is, ben je altijd verplicht om facturen op te stellen.

Op een officiële factuur van een vzw moet het volgende staan:

  • Naam van de vzw + maatschappelijke zetel + ondernemingsnummer

  • Datum waarop de factuur is uitgeschreven + volgnummer (dat is het volgnummer voor je eigen boekhouding)

  • Datum waarop de producten of de diensten zijn geleverd

  • Omschrijving van de afgeleverde producten of diensten

  • Vervaldatum van de factuur

  • Verwijzing naar de vrijstelling van btw: “Het jeugdwerk geniet vrijstelling van btw op goederen en diensten. (Artikel 44, paragraaf 2 van het btw-wetboek)”

  • Naam + adres + btw-nummer van de klant

Je vermeldt natuurlijk ook best op welk rekeningnummer en met welke vermelding de factuur moet worden betaald.

We maakten twee sjablonen die je kan aanpassen om je eigen facturen uit te sturen:

📸 Burezi

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op