Wetgeving
Beeld & Geluid

Billijke vergoeding

7 jan. 2022
MOM 1 c Helena Verheye 14

De billijke vergoeding is een vergoeding die je betaalt aan de uitvoerders van muziek, zoals muzikanten en artiesten. Je betaalt deze vergoeding als je opgenomen muziek afspeelt in een openbare ruimte waar mensen samenkomen. Het gaat dus niet over livemuziek.

Hoeveel je moet betalen, hangt af van een aantal factoren:

  • inkomprijs;

  • oppervlakte van de locatie;

  • binnen- of buitenactiviteit;

  • met of zonder drankgelegenheid;

  • met of zonder mogelijkheid om te dansen;

Je kan een jaartarief betalen of betalen per activiteit. Er bestaat ook een jeugdhuistarief, waarbij je nog moet kiezen tussen een tarief zonder drank, een tarief met drank of een tarief met dans.

Bijna alle jeugdhuizen kiezen voor het jaartarief met dans. Dit tarief dekt zo goed als elke activiteit, waardoor je zelden controle over de vloer krijgt. Als je kiest voor een lager tarief, bijvoorbeeld enkel met drank, riskeer je een boete als je toch een fuif met dj of een karaokeavond organiseert. Die boete is vaak hoger dan de winst die je maakt. Bovendien zal je vervolgens nog meer controles krijgen.

Tarieven

Bekijk een overzicht van alle tarieven op de website van Unisono.

Enkele voorbeelden van activiteiten waarvoor je een extra licentie nodig hebt:

  • Activiteiten die onder een duurdere categorie vallen, zoals een dansactiviteit of een dj-avond, maar die je organiseert op een locatie waarvoor enkel een tarief met drank betaald wordt.

  • Activiteiten die plaatsvinden op meerdere locaties (bijvoorbeeld in meerdere zalen) waarvan voor slechts één locatie een billijke vergoeding betaald wordt.

  • Activiteiten die gedeeltelijk plaatsvinden in open lucht en/of in een tent op hetzelfde perceel als de zaal waarvoor een billijke vergoeding betaald wordt.

Uiteraard heb je geen extra licentie nodig als er op die extra locaties geen vooraf opgenomen muziek gespeeld wordt. Een liveband kan daar dus perfect optreden, maar een dj niet.

Bij ongeveer één op de tien jeugdhuizen wordt de factuur van de billijke vergoeding voor het jeugdhuis door de gemeente betaald. Controleer in dat geval goed of er niet dubbel gefactureerd wordt. Vraag aan jouw gemeente het betalingsbewijs, zodat je tijdig kan reageren als je toch een extra factuur krijgt voor een losse activiteit terwijl er al betaald werd.

Als iedereen jouw zaal kan huren (niet enkel jongeren en jeugdwerkorganisaties), dan baat je een polyvalente zaal uit. Dat maakt een verschil voor de billijke vergoeding: je zaal valt dan niet meer onder het tarief jeugdhuis, maar onder het tarief polyvalente zaal. Met andere woorden: het betaalde jaartarief jeugdhuis dekt niet alle activiteiten van derden. Hou daar rekening mee als je een contract opstelt. We raden daarom aan om het tarief polyvalente zaal aan te vragen. Dat is maar een beetje duurder en die extra kost kan je doorrekenen aan jouw huurders.

📸 Helena Verheye

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op