Communicatie
Externe & Interne communicatie

Affiches & Flyers

22 jan. 2022
20211007 144720

In tijden waarin Instagram en andere sociale media floreren, mag je de kracht van drukwerk niet onderschatten. Door via verschillende kanalen te communiceren bereik je een groter doelpubliek en kan je verrassend uit de hoek komen.

Er zijn enkele onderdelen die je best kan integreren. Voorbeelden:

 • Wat je organiseert (Naam)
 • Wanneer? (Datum en Aanvangsuur)
 • Waar? (Locatie)
 • Wie het organiseert (De organisator)
 • Toegangsprijzen
 • De sponsors (Je spreekt met hen af of je ze vermeldt)
 • De website

Er zijn verschillende onderdelen die je verplicht op affiches of flyers moet plaatsen. Deze zaken zijn bij wet vastgelegd.

 1. Wie organiseert het evenement/activiteit. Hier vermeld je de naam van je initiatief.
  Vergeet ‘vzw’ niet toe te voegen als dit van toepassing is.
 2. Het adres van de maatschappelijke zetel van je vzw.
 3. Verantwoordelijke uitgever (v.u) – Dit moet een meerderjarige inwoner van België zijn. Je vermeldt de volledige naam en het (persoonlijk) adres. Bij illegaal plakken, wordt eerst de verantwoordelijke uitgever aangesproken en vervolgens de organisatie.
 4. Als je flyers drukt, is het verplicht om de volgende tekst erop te plaatsen: ‘verboden op de openbare weg te werpen’.

Plakken

Cafés, winkels, frietkoten, jeugdhuizen
Er zijn geen beperkingen op het ophangen van affiches in winkels, cafés, frietkoten … zolang je toestemming van de uitbater hebt.

Plakpalen of plakzuilen
In heel wat gemeentes heb je officiële plakpalen. Vraag in je gemeente na wat de afspraken zijn.

Publiciteitsborden op de weg
Als je ervoor kiest om grote affiches op borden te bevestigen en die langs autowegen te plaatsen, moet je je aan een aantal regels houden.

 • Voor gemeentelijke wegen is de gemeente bevoegd. Vraag bij de politie of bij de bouwdienst na welke regels er zijn. In sommige gemeentes is een bouwvergunning nodig, op andere plaatsen kan het zo, of soms wordt de aanvraag altijd geweigerd omdat er officiële plakzuilen zijn.
 • De meeste invalswegen zijn gewestwegen. Toch moet je eerst de toelating van de gemeente verkrijgen. Meestal moet je via de bevoegde ambtenaar (verantwoordelijk voor verkeer) een vergunning aanvragen bij de provinciale dienst Wegen en Verkeer. Zijn ze in de gemeente hiervan onvoldoende op de hoogte, dan kan je zelf rechtstreeks contact opnemen met deze provinciale diensten.

Informeer je vooraf goed. Als je borden plaatst zonder toelating is dat strafbaar en moet je opdraaien voor de kosten die gemaakt zijn om de borden te verwijderen.

Andere plaatsen
Borden plaatsen op private gronden vb. weilanden is ook aan regels onderworpen. Net als het plaatsen van verplaatsbare karretjes (met daarop de borden of constructie) die je langs de kant van de weg plaatst, of het plaatsen van panelen in je voortuin. Informeer vooraf goed bij je gemeente.

Affichetaks

Voor sommige affiches moet een ‘belasting voor aanplakking’ betaald worden, beter gekend als de affichetaks. Deze taks geldt voor alle affiches van het formaat A0 of groter, die zichtbaar voor het publiek worden opgehangen. Voor deze affiches geldt een aanplakkingstaks van 50 cent per m².

Uitdelen folders en flyers

Het kan zijn dat je een vergunning nodig hebt, ook op andere evenementen vb. festivals kan de gemeente regels voorzien. Als je flyers wil uitdelen, zorg dan dat ze niet op de openbare weg terechtkomen of achterblijven. In privé-eigendommen (café, school, station, enz.) heb je de toestemming nodig van de eigenaar.

 • Als je foto’s gebruikt die je niet zelf gemaakt hebt, zorg dan dat je de toestemming hebt van de auteur, fotograaf … De auteurswet zegt dat je zonder toestemming van de rechthebbende beschermde werken niet zomaar mag kopiëren. De auteursrechtelijke bescherming van de auteur geldt tot 70 jaar na het overlijden.
 • Let er ook op dat je geen personen zichtbaar afbeeldt zonder hun toestemming.
Meer info

Meer informatie over het gebruiken van beelden op affiches en flyers vind je in het artikel 'beeldgebruik'.

📸 Gudrun Caelen

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op