vzw op orde

Toolbox statuten

Publik Gent Vincent Schampaert 159

Hier een toolbox waarmee je zelf aan de slag kan gaan. Door de nieuwe wetgeving moet je je nieuwe statuten publiceren voor 31 december 2023. Wacht niet te lang! De aanpassing van de statuten en organisatie van een algemene vergadering kunnen tijdrovend zijn.

#ikbengeenrune

Stappenplan

Gebruik de voorbeeldstatuten van Formaat. Deze zijn op maat gemaakt voor jeugdhuizen en bevatten alle informatie.

Neem bij vragen zeker contact op met een ondersteuner of mail naar vraaghet@formaat.be.

 1. Agenda opstellen
  De vergadering bestaat uit verschillende onderdelen. In onze handleiding (onderaan) vind je een voorbeeldagenda voor de bijzonder algemene vergadering. Een van de delen is 'goedkeuring statutenwijziging'.
 2. Uitnodigingen uitsturen
  De uitnodigingen stuur je minstens 15 dagen voor de vergadering uit. Hierin geef je onmiddellijk mee wat er op de agenda staat.
 3. De vergadering zelf
  Nu ga je de agenda die je opstelde, overlopen. Wat er bij elk punt moet gebeuren, schreven we uit. Neem de handleiding erbij tijdens de vergadering.
  Om de statuten goed te keuren moet 2/3e van de werkende leden* aanwezig zijn en is er een 2/3e meerderheid nodig.

* Werkende leden: Alle personen die deel uitmaken van de algemene vergadering. Dit zijn bijvoorbeeld de bestuursleden van de vzw. Belangrijk: Dit is anders dan 'toegetreden leden'. Denk hierbij aan jongeren met een lidkaart of bezoekers.

Publiceer goedgekeurde statuten binnen 30 dagen in het Belgisch Staatsblad. Hiervoor breng je verschillende documenten binnen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank in jouw regio (fysiek of per post). Elke griffie heeft andere regels. Neem onze checklist erbij!

Als je voor onderstaande zaken zorgt, ben je in orde:

 • Ingevuld (3X) formulier 1 en formulier 2
  Formulier 1: Vul onderdeel A en B in (print niet dubbelzijdig af want je zet op de achterkant van onderdeel B handtekeningen)
  Formulier 2: Vul onderdeel A (1 en 2a) & C in (vul dit formulier enkel in bij bestuursveranderingen)
 • Kopieën van de identiteitskaart van alle net gestopte, gestarte en huidige bestuursleden (voorzie enkel kopieën bij bestuursveranderingen)
 • Ondertekend verslag van de algemene vergadering (handtekening op elke pagina door elk aanwezig werkend lid*)
 • Ondertekende nieuwe statuten (handtekening op elke pagina door elk aanwezig werkend lid*)
 • Betaalbewijs publicatie
  De betaling doe je voor de publicatie. Als melding neem je het ondernemingsnummer van je vzw.

  Belangrijk! Schrijf het bedrag in één keer over. Bij een foute overschrijving doe je een nieuwe storting met het juiste bedrag. De foute betaling kan je terugkrijgen door dit formulier in te vullen en te mailen naar boekhouding.staatsblad@just.fgov.be.

* Werkende leden: Alle personen die deel uitmaken van de algemene vergadering. Dit zijn bijvoorbeeld de bestuursleden van de vzw. Belangrijk: Dit is anders dan 'toegetreden leden'. Denk hierbij aan jongeren met een lidkaart of bezoekers.


Tools om mee aan de slag te gaan:

Contacteer ons

Het is heel begrijpbaar als je werking hulp nodig heeft. Als lid van Formaat bieden wij dat! Er zijn verschillende manieren om ons te contacteren:

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op