vzw op orde

Toolbox statuten

Publik Gent Vincent Schampaert 159

Hier een toolbox waarmee je zelf aan de slag kan gaan. Door de nieuwe wetgeving moet je je nieuwe statuten publiceren voor 31 december 2023. Wacht niet te lang! De aanpassing van de statuten en organisatie van een algemene vergadering kunnen tijdrovend zijn.

Vragen? Mail ons via vraaghet@formaat.be

Stappenplan

De volgende zaken moeten duidelijk in de statuten staan:

 1. Het gewest waar jullie jeugdhuis zich bevindt.
 2. Het minimum aantal leden, dat niet minder mag zijn dan drie. Als er slechts twee leden zijn, verliest de voorzitter zijn doorslaggevende stem.
 3. Een duidelijke beschrijving van het doel of de doelen waarvoor het jeugdhuis is opgericht, dit moet belangeloos zijn.
 4. De regels en procedures voor het toetreden en uittreden van leden.
 5. De bevoegdheden van de algemene vergadering, hoe deze wordt bijeengeroepen en hoe beslissingen worden gecommuniceerd naar leden en anderen.
 6. Hoe bestuurders worden benoemd, ontslagen en afgezet, welke bevoegdheden ze hebben, hoe ze deze uitoefenen (alleen, gezamenlijk of als groep) en hoe lang hun termijn duurt.
 7. Het maximale bedrag dat leden moeten bijdragen of storten.
 8. Wat er gebeurt met het vermogen van jullie jeugdhuis als het wordt ontbonden.
 9. De duur van de vereniging als zij niet voor onbepaalde tijd is aangegaan.

Gebruik de voorbeeldstatuten van Formaat (onderaan). Deze zijn op maat gemaakt voor jeugdhuizen en bevatten alle informatie.

Neem bij vragen zeker contact op met een ondersteuner of mail naar vraaghet@formaat.be.

 1. Agenda opstellen
  De vergadering bestaat uit verschillende onderdelen. In onze handleiding (onderaan) vind je een voorbeeldagenda voor de bijzonder algemene vergadering. Een van de delen is 'goedkeuring statutenwijziging'.
 2. Uitnodigingen uitsturen
  De uitnodigingen stuur je minstens 15 dagen voor de vergadering uit. Hierin geef je onmiddellijk mee wat er op de agenda staat.
 3. De vergadering zelf
  Nu ga je de agenda die je opstelde, overlopen. Wat er bij elk punt moet gebeuren, schreven we uit. Neem de handleiding erbij tijdens de vergadering.

Wanneer de aangepaste statuten aanvaard worden, publiceer je deze binnen 30 dagen in het Belgisch Staatsblad. Dit doe je door ze neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank in jouw regio (fysiek of per post):

Per Griffie zijn er andere regels. Als je voor onderstaande zaken zorgt, ben je in orde.

Inhoud neerlegging:

 • Ingevuld (3X) formulier 1
  Formulier 1: Vul onderdeel A en B in
 • Ingevuld (3X) formulier 2
  Formulier 2: Vul onderdeel A (1 en 2a) & C in
 • Kopieën van de identiteitskaart van alle bestuursleden (tip: maak er een foto van tijdens de algemene vergadering)
 • Ondertekend verslag van de algemene vergadering
 • Betaalbewijs publicatie
  De betaling voor de publicatie moet vooraf gebeuren. Als melding neem je het ondernemingsnummer van je vzw. Je stuurt het betaalbewijs mee met de formulieren I en II;

  Belangrijk! Schrijf het bedrag in één keer over. Als je dus het foute bedrag hebt overgeschreven doe je een nieuwe overschrijving met het juiste bedrag. De foute betaling kan je terugkrijgen door dit formulier in te vullen en door te sturen naar boekhouding.staatsblad@just.fgov.be.

Handige tools om mee aan de slag te gaan:

Nieuwe statuten en bestuurswijzigingen publiceren moet echter nog steeds op papier. Minister, is dit een grap?

Formaat vzw

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op