Dossier

Een nieuw jaar, een gewijzigde patrimoniumtaks

5 jan. 2024
Image00010

Vlak voor de start van het nieuwe jaar keurde de Kamer nog de wijziging van het Wetboek der successierechten goed die dit jaar ingaat. Er verandert wat aan de wetgeving over de patrimoniumtaks voor vzw’s, ook wel de taks op vzw genoemd. Voor het open jeugdwerk is de grootste verandering dat je geen belasting moet betalen én geen aangifteplicht meer zal hebben als je vermogen kleiner is dan 50.000 euro. Daarnaast is er ook een gedeeltelijke vrijstelling voor de hogere vermogens.

De patrimoniumtaks is een belasting die je jaarlijks moet betalen op de bezittingen van je vzw. Dat gaat over zowel gebouwen (in eigendom of in erfpacht) als over geld op je spaarrekening. De aangifte moet altijd gebeuren voor 31 maart.

Het maximumbedrag voor vrijstelling van de belasting werd opgetrokken van 25.000 euro naar 50.000 euro. Heb je dus minder dan 50.000 euro vermogen, moet je geen belasting betalen én zal je normaal gezien ook geen aangifte meer moeten doen.

Tot voor de wijziging werd er een vlakke taks van 0,17% gehanteerd. De nieuwe regeling brengt progressieve tarieven met zich mee: hoe meer vermogen hoe hoger het belastingtarief per schijf.

 • tot 50.000 euro: vrijgesteld
 • 50.000,01 euro – 250.000 euro: 0,15%
 • 250.000,01 euro – 500.000 euro: 0,30%
 • > 500.000 euro: 0,45 %

Op het nippertje werd aan het voorstel een gedeeltelijke vrijstelling toegevoegd. Deze vrijstelling is gebaseerd op artikel 44§2,2° van het btw-wetboek. Dat artikel stelt jeugdwerk vrij van btw, en zorgt nu voor een gedeeltelijke vrijstelling van de patrimoniumtaks. Concreet is er een aangepast tarief waardoor 62,3% van het patrimonium wordt vrijgesteld. Alleen de overige 37,7% van je vermogen wordt dus in rekening gebracht. In de praktijk betekent dit dat een jeugdhuis is vrijgesteld tot een bedrag van 132.626 euro in plaats van 50.000 euro.

Let op, de kans is reëel dat je wél een aangifte zal moeten doen als je boven de 50.000 euro maar onder de 132.626 euro vermogen hebt. Een Koninklijk Besluit moet daar in de komende weken nog duidelijkheid over geven.

Deze wijziging brengt ook nieuwe aangifteformaliteiten met zich mee. We verwachten dat er snel een Koninklijk Besluit (KB) zal gepubliceerd worden met meer informatie. Eens dat er is, zorgen we voor up-to-date informatie.

Na de publicatie van het KB zal de informatie normaal gezien ook op de website van FOD Financiën geüpdatet worden.

Jeugdhuis ’t Lokaaltje heeft 11.000 euro op de spaarrekening en krijgt een klein lokaaltje in erfpacht van de parochie ter waarde van 62.000 euro. Het totale vermogen van het jeugdhuis is 73.000 euro.

De patrimoniumbelasting wordt als volgt berekend:

 • Jeugdhuizen krijgen een gedeeltelijke vrijstelling.
  73.000 euro x 37,7% = 27.521 euro belastbaar vermogen
 • De eerste schijf tot 50.000 euro is vrijgesteld.
  27.521 euro – 50.000 euro = < 0 euro

Er blijft geen belastbaar vermogen meer over.
Jeugdhuis ’t Lokaaltje is vrijgesteld van de belasting.

Jeugdhuis De Ontmoetingszaal heeft 8.000 euro op de spaarrekening. Daarnaast hebben ze een erfpacht voor een oud gebouw van de parochie. De waarde van het gebouw is geschat op 245.000 euro. Het totale vermogen van het jeugdhuis is dus 253.000 euro.

De patrimoniumbelasting wordt als volgt berekend:

 • Jeugdhuizen krijgen een gedeeltelijke vrijstelling
  253.000 euro x 37,7% = 95.381 euro belastbaar vermogen
 • De eerste schijf tot 50.000 euro is vrijgesteld
  95.3891 euro – 50.000 euro = 45.381 euro resterend
 • Op de tweede schijf van 50.000,01 euro tot 250.000 euro betaal je 0,15% belasting.
  45.381 euro x 0,15% = 68,07 euro

Er blijft geen belastbaar vermogen meer over.

 • De tarieven van de verschillende schijven worden opgeteld.
  0 euro (schijf 1) + 68,07 euro (schijf 2) = 68,07 euro

Jeugdhuis De Ontmoetingszaal moet 68,07 euro belasting betalen.

Jeugdhuis De Concertzaal heeft een flinke 24.000 euro op de spaarrekening. Daarnaast hebben ze een nieuwbouw gezet ter waarde van 860.000 euro. Het totale vermogen van het jeugdhuis is dus 884.000 euro.

De patrimoniumbelasting wordt als volgt berekend:

 • Jeugdhuizen krijgen een gedeeltelijke vrijstelling.
  884.000 euro x 37,7% = 333.268 euro belastbaar vermogen
 • De eerste schijf tot 50.000 euro is vrijgesteld.
  333.268 euro – 50.000 euro = 283.268 euro vermogen resterend
 • Op de tweede schijf van 50.000,01 euro tot 250.000 euro betaal je 0,15% belasting.
  200.000 euro x 0,15% = 300 euro
  283.268 euro – 200.000 euro = 83.268 euro vermogen resterend
 • Op de derde schijf van 250.000,01 euro tot 500.000 euro betaal je 0,30% belasting.
  83.268 euro x 0,30% = 249,80 euro

Er blijft geen belastbaar vermogen meer over.

 • De tarieven van de verschillende schijven worden opgeteld
  0 euro (schijf 1) + 300 euro (schijf 2) + 249,80 euro (schijf 3) = 549,80 euro

Jeugdhuis De Concertzaal moet 549,80 euro belasting betalen.

We lobbyen bij Formaat sterk voor het wegnemen van overbodige administratie en wogen samen met onze collega’s van de Vlaamse Jeugdraad op dit dossier. Deze wetswijziging komt hieraan tegemoet door de aangifteverplichting weg te nemen. Doordat het grootste deel van onze leden in gemeentelijke infrastructuur zit en geen groot vermogen heeft, is dit een grote win voor onze sector.

Er is en blijft wel een valkuil voor de jeugdhuizen die eigenaar zijn van hun gebouw of hun gebouw gebruiken via een erfpachtovereenkomst. De taks zal voor hen normaal gezien lager liggen dan voorheen door de gedeeltelijke vrijstelling, maar de taks is er wel nog steeds. We blijven pleiten voor een afschaffing van de taks voor jeugdhuizen en andere open jeugdwerkingen. Het geld dat de getroffen jeugdhuizen door deze belasting betalen, zou beter geïnvesteerd kunnen worden in hun infrastructuur dan in de staatskas.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op