Open jeugdwerk

Jongeren betrekken in Dilbeek

25 jun. 2024
Yens Gemeente Dilbeek

Gemeente Dilbeek werkt samen met Formaat aan sterker open jeugdwerk. We spraken met Yens, teamcoach bij de gemeente, over samenwerken met jongeren.

Yens Sergooris heeft meer dan tien jaar ervaring als actief lid in het verenigingsleven en vijf jaar als jongerenwerker. Sinds 2023 is hij teamcoach bij Team Jongeren (stroom Vrije Tijd) in de gemeente Dilbeek. Dit team richt zich op de ondersteuning en zelfontplooiing van jongeren in Dilbeek, waarbij ze werken aan een sterk lokaal jeugdbeleid, inspirerende cultuurbeleving, kennisdeling en talentontwikkeling.

Betrokkenheid van jongeren

"Participatie en co-creatie zijn kernwaarden in onze werking," zegt Yens. "We bieden jongeren een laagdrempelig platform waar ze kunnen experimenteren, falen en zo de samenleving mee vormgeven."

De jongerenwerkers binnen het team richten zich op verschillende domeinen zoals jeugdwerk, cultuur, communicatie, speelpleinwerk en evenementen. Hierdoor kunnen zij steeds de vinger aan de pols houden bij de jongeren.

Via doemee.dilbeek.be kunnen jongeren en andere burgers al enkele jaren deelnemen aan diverse projecten waarbij participatie en inspraak centraal staan.

"Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en het nieuwe meerjarenplan hebben we het project 'Keuzestress' gelanceerd. Hierbij verzamelen jongeren hun dromen en behoeften voor de toekomst en formuleren ze concrete beleidsaanbevelingen voor het toekomstige bestuur. Eind september wordt dit afgesloten met een groot jeugddebat met politieke partijen."

Trots op verwezenlijkingen

Een van de projecten waar Yens trots op is, is 'Neem Plaats, Geef Ruimte'. "We vroegen jongeren wat ze misten en wensten in de publieke ruimte. Hieruit zijn verschillende projecten ontstaan, waaronder een barenpark dat samen met jongeren is gerealiseerd," vertelt Yens. "Dit is een sterk voorbeeld van hoe we in Dilbeek met jongeren werken: met, voor en tussen hen!"

Ondersteuning van Formaat

"Sinds dit jaar werken we samen met Formaat aan een traject rond open jeugd(huis)werk. Dilbeek heeft zes jeugdhuizen die zichzelf opnieuw wilden uitvinden: 'We willen meer zijn dan enkel een bar'. Formaat, met hun ervaring en visie op open jeugdwerk, bleek de ideale partner om dit traject te begeleiden en inspireren. Ze helpen ons met het aanreiken van kaders, het organiseren van inspirerende praktijkbezoeken en het opstellen van een visie en actieplan binnen onze lokale context.

Bijna elk jeugdhuis in Dilbeek is lid van Formaat en ze kennen de ondersteuner Lars goed, wat de samenwerking nog effectiever maakt. Zo blijven we als gemeente samen met onze partners en jongeren werken aan een dynamische en inclusieve jeugdwerking in Dilbeek."

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op