Veiligheid & Preventie
Veiligheid

Voed­sel­vei­lig­heid

7 jan. 2022
GOED BEZIG Heropening Sojo Kaat Jans 10

Biedt jouw werking dranken aan? Dan moet je die activiteit registreren bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), ook al verkoop je geen bereide maaltijden.

Je moet je werking als zaak aangeven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Dat doe je op de website van het FAVV. Je krijgt van het FAVV dan een toelating of registratie. Zowel registraties als toelatingen moet je uithangen op een plaats die van buiten het gebouw goed zichtbaar is.

De registratie bij het FAVV kost jaarlijks 56,87 euro (prijs in 2023).

Om te registreren heb je een vestigingseenheid nodig. Als je werking een vzw is, valt de vestigingseenheid meestal samen met de maatschappelijke zetel. Als dat niet het geval is, moet de voorzitter van de werking zich registreren en wisselt de vestigingseenheid ook wanneer de voorzitter verandert. Dat moet dan bij elke bestuurswissel aangepast worden.

Meer info

Meer info over vestigingseenheden vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Economie. Zie punt zeven in de folder.

Registreren

Als je regelmatig eten verkoopt, dan moet je daarvoor een toelating en erkenning hebben. Dat geldt voor bijvoorbeeld frietjes, pizza, croque monsieur, spaghetti, soep, ijsjes, belegde broodjes en alle andere voedingswaren die minder dan 3 maanden houdbaar zijn.

Voor die toelating en erkenning betaal je jaarlijks 202,22 euro (prijs in 2023) als je geen gevalideerd autocontrolesysteem (met ACS 50,56 euro) hebt. Meer info over autocontrole (de maatregelen die je moet nemen) vind je op de website van het FAVV.

Formaat raadt het af om eten te verkopen, omdat je zo meteen heel hoge eisen stelt aan alle medewerkers. Als jeugdinitiatief is het moeilijk om aan alle voorwaarden te voldoen. Bovendien riskeer dan btw-plichtig te worden.

Wil jouw werking toch occasioneel eten verkopen? Dan vind je hier enkele tips:

  • Was steeds je handen voor je eten verwerkt, vastneemt...

  • Zorg dat voedingsmiddelen zoals kaas, hesp, afgekookte pasta’s, spaghettisaus... koel bewaard worden. De temperatuur van je koeling moet onder de 7°C liggen.

In elke koeling of diepvries waarin voedingsmiddelen worden bewaard, moet een thermometer goed zichtbaar aanwezig zijn. Dat geldt niet voor een koeling of koelkast waarin dranken bewaard worden.

Je hoeft je werking niet verplicht te registreren bij het FAVV als je aan alle drie de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Het gaat om een vereniging of organisatie zonder winstoogmerk waarvan de activiteit winstgevend mag zijn.
  2. De vereniging of organisatie werkt alleen met vrijwilligers.
  3. De werking organiseert maximum vijf activiteiten per jaar die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen. Die activiteiten duren in totaal maximum tien dagen.

Een eenmalige eetdag valt dus niet onder de verplichtingen van het FAVV. Daarvoor heb je geen toelating of erkenning nodig.

📸 Kaat Jans

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op