Wetgeving
Algemene wetgeving

Uitbating drankgelegenheid

7 jan. 2022
MOM 1 c Helena Verheye 1

Als je een drinkgelegenheid uitbaat, moet je sowieso de gemeentelijke regels volgen. Daarnaast zijn er de regels van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en eventueel de btw-regels.

Verder volg je ook de regels rond roken, prijsaanduiding en de beteugeling van dronkenschap.

Sinds 1 juli 2011 is roken verboden in alle drankgelegenheden. Daarom mag er ook niets aanwezig zijn wat kan aanzetten tot roken, bijvoorbeeld asbakken.

Het rookverbod moet ook duidelijk aangeduid worden. Je bent verplicht om bordjes met het rookverbod op te hangen op verschillende plaatsen: aan de ingang, waar mensen verwelkomd worden, in elk apart lokaal en in de sanitaire ruimte.

Meer info

Meer te weten komen over het rookverbod. Bekijk dan de website van de Vlaamse overheid.

Als je dranken aanbiedt, moet je schriftelijk en op een leesbare, goed zichtbare manier de prijs van die dranken duidelijk maken op een plaats buiten de drankgelegenheid.

Met andere woorden: de bezoeker moet de prijs van de dranken kunnen raadplegen vooraleer die binnenkomt.

Deze regel wordt zelden gecontroleerd, omdat de meeste initiatieven dranken verkopen aan hun leden. Sommige jeugdhuizen kiezen ervoor om de prijzen op hun website te plaatsen.

Je bent verplicht om de besluitwet op de beteugeling van dronkenschap op een goed zichtbare plaats uit te hangen. Die besluitwet van 14 november 1939 (gewijzigd door de wet van 15 april 1958), kan je verkrijgen bij een drukker die officieel erkend is door het Ministerie van Financiƫn. Op de website van het ministerie vind je een lijst van erkende drukkers.


📸 Helena Verheye

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op