Lokaal beleid
Lokale ondersteuning

Politie & je werking

13 jan. 2022
Jan DS 210504 MG 0047

Jeugdinitiatieven kunnen wel eens in aanraking komen met de politie. Soms op eigen vraag, soms ook niet. Welke bevoegdheden heeft de politie en wat behoort niet tot hun takenpakket? Welke informatie geef je als vereniging door aan de politie en hoe bouw je een goede relatie op?

De politie heeft een aantal bevoegdheden die gewone burgers of bepaalde beroepsgroepen (zoals bewakingsagenten) niet hebben. Politieagenten kunnen o.a.

 • iemands identiteitskaart vragen;

 • iemand fouilleren;

 • iemand aanhouden;

 • een overtreding vaststellen en een proces verbaal opstellen;

 • maatregelen nemen om een overtreding te stoppen (bijvoorbeeld een geluidsinstallatie in beslag nemen na een aantal waarschuwingen over te luide muziek);

 • een beslissing afdwingen die genomen werd door een rechter of burgemeester;

 • aanwezig zijn bij allerlei controles (bijvoorbeeld controle door Sabam, de fiscus, arbeidsinspectie…)

 • inzage vragen in de meetresultaten van je klasse 2-geluidsmeter. Die gegevens moet je een maand bewaren in het geval van een klasse 3-activiteit.

 • De politie kan zelf geen vergunningen verlenen. Zij kunnen enkel advies geven aan de burgemeester en/of de organisator.

 • De politie kan niet op eigen initiatief een jeugdwerking sluiten. Enkel het college van burgemeester en schepenen kan een administratieve schorsing opleggen, een gemeentelijke toestemming of vergunning intrekken en beslissen over een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een organisatie. Zo’n administratieve sanctie komt er altijd pas na een eerste verwittiging. De persoon of organisatie die in overtreding is, krijgt eerst een waarschuwing dat er een inbreuk werd vastgesteld en er bij de volgende overtreding een sanctie volgt.

 • De politie kan een jongere niet zomaar de toegang tot je werking ontzeggen. Als iemand die geschorst is toch langskomt, kan je dus niet altijd de politie inschakelen om die persoon buiten te zetten. In principe moet de geschorste persoon dan geweld gebruikt hebben. Op een avond die enkel voor leden bedoeld is, kan je wel gemakkelijker een beroep doen op de politie als een niet-lid probeert toegang te krijgen.

 • Je geeft geen vertrouwelijke informatie door die je vanuit je positie als vertrouwenspersoon te weten komt. Als je hoort of ziet dat bepaalde jongeren in jouw werking drugs gebruiken, mag je dat niet aan de politie vertellen.
  UITZONDERING Een uitzondering wordt gemaakt voor heel zwaarwichtige feiten. Die bespreek je het best eerst op een besloten bestuursvergadering.

 • Elk misdrijf waarbij er een psychisch of fysiek slachtoffer is, meld je zo snel mogelijk aan de politie. Denk aan vandalisme, geweld, aanranding, diefstal, racisme… Ook als de feiten gebeuren op de parking of als leden van jouw jeugdwerking de daders zijn, contacteer je de politie.

 • In het geval van een misdrijf waarbij er geen psychische of fysieke slachtoffers zijn, kan je proberen om een minnelijke schikking te vinden. Stel dat er enkel materiële schade is, dan kan je zelf voorstellen om de schade te herstellen of te vergoeden. Zet zo’n afspraak steeds op papier: zo kan je later nog naar de politie stappen als de afspraken niet worden nagekomen.

 • Als bezoekers vaker bedreigd of afgeperst worden, kan jouw werking zich als vzw mee burgerlijke partij stellen om de bezoekers te steunen.

 • Breng de politie op de hoogte van wie er geschorst is als het over zware feiten gaat. Je kan bijvoorbeeld vragen om een proces verbaal op te maken tegen bezoekers die regelmatig de openbare orde verstoren. Zo bouw je een dossier op, wat het later gemakkelijker maakt om gerechtelijke stappen te ondernemen indien nodig.

 • Sommige jeugdwerkingen lenen hun lokalen uit voor het personeelsfeest van de politie, andere organisaties organiseren dan weer jaarlijks een potje voetbal met de lokale politie. Zulke initiatieven versterken de relatie tussen je werking en de politie.
 • Als organisatie kan je zelf aan de politie vragen om drugscontroles uit te voeren, bijvoorbeeld op de parking. Bespreek dat goed met het gemeentebestuur en de politie. Zorg ook voor een perstekst om bekend te maken dat jullie zelf initiatief nemen om de werking drugsvrij te houden.

📸 Jan De Schoenmaeker

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op