Communicatie
Externe & Interne communicatie

Imago

21 jan. 2022
Image00002

Als open jeugdwerkorganisatie communiceer je continu. Vaak zonder dat je het zelf beseft. Het sluiten van je gordijnen, het al dan niet op tijd buiten zetten van de vuilnisbakken, het leegmaken van de brievenbus voor ze uitpuilt. Het zijn allemaal vormen van communicatie waarmee je een signaal geeft aan de buitenwereld. En dus ook dingen die je imago bepalen.

De identiteit van je open jeugdwerkorganisatie is wat je organisatie werkelijk is. Daarin zit zowel de organisatiecultuur als de gedraaide muziekstijlen en de openingsuren. Het imago is het beeld dat de verschillende publieksgroepen hebben van jouw organisatie.

Om een zicht te krijgen op je identiteit en imago, kan je een kleine bevraging houden. Stel vragen over de meest zichtbare aspecten van je initiatief zoals het interieur, de bediening en de ligging van je locatie.

 • Intern bevraag je enkele bestuurders, kernleden en vaste medewerkers. Zij geven je een beeld van de identiteit van de organisatie.
 • Extern zoek je enkele sleutelfiguren uit de belangrijkste publieksgroepen (bezoekers, buren, de jeugddienst …). Hun antwoorden geven een beeld van het imago van je werking.

De resultaten

 • Het imago van de organisatie is positiever dan de identiteit
  Dit lijkt op het eerste gezicht een heel positieve zaak. Maar dit maakt je imago natuurlijk heel kwetsbaar. De kans bestaat dat je organisatie door de mand valt. Zo krijgt het imago een deuk.
 • Het imago is minder positief dan de identiteit van de organisatie
  In dit geval benut je initiatief zijn kansen niet goed en moet je proberen het imago in de positieve zin te beïnvloeden. Je werking zit goed, het beeld dat de buitenwereld heeft, is aan verbetering toe.
 • Het imago en de identiteit van de organisatie zijn hetzelfde
  Dit noemen we de optimale situatie. Het publiek denkt namelijk over je organisatie zoals het ook in werkelijkheid is. Je moet er dan wel over waken dat het imago positief blijft.

Kritisch naar je open jeugdwerkinitiatief kijken is belangrijk als je wil werken aan je imago. In het algemeen zijn er drie pistes om je imago te veranderen, door te kijken naar je gedrag, je communicatie en je symboliek.

Hoe iedereen zich gedraagt, heeft een grote invloed op het imago. Het gaat over de hele werking van het jeugdhuis, de medewerkers en bezoekers. Denk maar aan zaken als

 • het opruimen van de straat na een feestje;
 • het (ver)mijden van drug- en drankgebruik rond je organisatie;
 • het vriendelijk begroeten wanneer je buren tegenkomt op straat;
 • het ‘buiten kijken’ van jongeren wanneer ze je locatie binnenkomen;
 • het meewerken aan sociale acties in de gemeente;
 • recycleren.

Dat gedrag beïnvloeden, is niet gemakkelijk. Vooral omdat het hier ook gaat over het gedrag van je medewerkers en zelfs bezoekers. Belangrijk is dat ze samen op zoek gaan naar de zaken die hun imago negatief beïnvloeden en er oplossingen voor zoeken.

Hoe je communiceert, is ook heel bepalend. Maak dus werk van een goed communicatiebeleid.

De symboliek van je organisatie, bepaalt een groot stuk van je imago. Symboliek werkt herkenning en verbondenheid in de hand. Met symboliek bedoelen we het logo, de huisstijl, de naam en de inrichting van het initiatief. Is het in jouw initiatief gezellig of kil? Is het proper of stinkt het er? Hoe zit het met de toiletten? Welke kleuren gebruik je op je affiches? Hoe zien je social mediakanalen eruit? Dragen de medewerkers hetzelfde T-shirt bij het organiseren van een fuif of evenement?

📸 Safaa

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op