Aanbod & Activiteiten
Bovenlokaal jeugdwerk

Bovenlokaal jeugdwerk: beleidsperiode 2024-2027

24 feb. 2023
Smoke Bomb Lo Res 10

In 2023 kunnen geprofessionaliseerde open jeugdwerkinitiatieven (opnieuw) een subsidiedossier indienen bij de Vlaamse overheid voor vier jaar aan werkingssubsidies, om in te spelen op de prioriteiten van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid. Ze moeten artistieke expressie, ondernemerszin en sociale cohesie met de omgeving stimuleren. De prioriteiten blijven dus hetzelfde als voordien. De beleidsperiode voor deze subsidie loopt van 2024 t.e.m. 2027. De deadline om in te dienen is 1 juni 2023.

beeld: Santi De Flo

De prioriteiten

 1. Artistieke expressie. Projecten die focussen op deze prioriteit bestaan uit een combinatie van creatie, presentatie, beleving en educatie. Je kan dit vanuit verschillende invalshoeken bekijken: zelfontplooiing (creatieprocessen voor en door jongeren), kunsteducatie (educatieve artistieke processen voor en door jongeren), kunst en cultuur als verbinder (toonmomenten voor en door jongeren).

  Bijvoorbeeld

  • Artistieke workshops (zeefdrukken, 3D-printen, graffiti, modeltekenen, breien, how to DJ, ...)
  • Bezoeken aan musea, voorstellingen, …
  • Trajecten in samenspraak met (boven)lokale partners (Muziekschool, musea, kunstschool, bibliotheek, …)
 2. Ondernemerszin. Bij deze prioriteit denkt men aan competentieontwikkeling, trajecten rond specifieke maatschappelijke thema’s en het begeleiden van jongeren.

  Bijvoorbeeld

  • Workshop Business Model Canva, brainstormen, …
  • Ondersteuningstraject op maat in het opstarten van een onderneming
 3. Sociale cohesie. In deze prioriteit wordt gefocust op acties in de publieke ruimte of sociale actie rond thema’s die belangrijk zijn voor de jongeren en hun omgeving. Hiervoor ga je de jongeren actoren die zich in de buurt bevinden betrekken. Het participatief werken maakt hier een belangrijk deel van uit. De activiteiten komen de sociale, culturele en politieke ontwikkeling ten goede.

  Bijvoorbeeld

  • Lezingen rond relevante maatschappelijke thema’s
  • Buurtgerichte projecten
  • Taboe-avonden

Budget

Het maximum aan te vragen budget is €115.000/jaar. Over de vier jaren heen kan je dus hoogstens €460.000 toegekend krijgen. De uitbetaling gebeurt in het eerste en derde jaar per kwartaal 25%. In het 2e en 4e jaar krijg je per kwartaal 20%. De overige 20% wordt achteraf toegekend na het voortgangsrapport (na jaar 2) of het werkingsverslag (na jaar 4).

Voorwaarden

Er zijn enkele belangrijke criteria waar je zeker aan moet voldoen om te kunnen indienen op deze subsidie. Je dient aan deze criteria te voldoen vanaf 1 juni 2023. Hier lijsten we ze nog even voor je op:

 • Je bent gevestigd in Brussel-Hoofdstad of het Nederlandse taalgebied;
 • Je beschikt over een algemene vergadering met minstens twintig stemgerechtigde leden, waarvan minstens tien onder de dertig jaar;
 • Je ontmoetingsruimte is minstens twintig uur per week open, gespreid over ten minste drie dagen - met zeker vier uur in het weekend;
 • Je jeugdhuis is maximum vier weken per jaar gesloten;
 • Naast een afzonderlijke ontmoetingsruimte, activiteitenruimte en secretariaat, beschik je over een aangepaste accommodatie voor de georganiseerde activiteiten;
 • Je biedt ten minste werk aan een halftijdse werknemer met een inhoudelijke functie;
 • Je dient een beleidsplan in voor een periode van vier jaar;
 • Je bezit een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter.

Het dossier

Het dossier is opgebouwd uit 2 grote luiken: het inhoudelijk deel en het financiële deel. Bij het inhoudelijke deel is het vooral belangrijk om te focussen op de meerwaarde van jullie project en het bovenlokale karakter hierin. Participatief werken staat hierin centraal. Denk hierbij aan het betrekken van vrijwilligers en samenwerken met andere initiatieven.

Vanuit Formaat raden we aan tijdig te beginnen aan de onderzoeksfase. Hierin ga je stakeholders bevragen naar de noden, wensen en dromen. Onder stakeholders kan je verschillende groepen verstaan: jongeren, vrijwilligers, bestuursleden, jeugdbewegingen, jeugdraad, jeugddienst, lokale en bovenlokale partners, etc. Daarnaast kan ook een omgevingsanalyse jullie helpen om het dossier mee op te bouwen. Eens je data hebt verzameld, ga je deze analyseren en probeer je doelstellingen te formuleren waar jullie de komende vier jaar naartoe willen werken.

De onderzoeksfase kan soms overweldigend aanvoelen. Probeer stap per stap te werk te gaan en zoek op tijd klankbord bij collega’s, bestuursleden of ondersteuners van Formaat om je hierin te helpen. We verwijzen jullie graag door naar enkele handige tools om je planning op te maken.

Toolbox*

Klik hier voor de toolbox Bovenlokaal Jeugdwerk

*: de toolbox is momenteel incompleet en wordt ten laatste op vrijdag 03 maart vervolledigd.

Het dossier bestaat uit verschillende onderdelen:

 1. Informatie over het jeugdhuis
 2. Prioriteiten
 3. Project
 4. Stakeholders
 5. Begroting (financiële luik a.d.h.v. sjabloon)
 6. Planning
Leidraad

Om jullie verder te helpen bij het inhoudelijke deel, voorzien we een handige leidraad die je bij de hand kan nemen.

Voor het financiële luik (deel 5 dossier) kan je een sjabloon hanteren dat wordt voorzien vanuit het departement. Dit kan je vanaf begin maart op de website van het departement terugvinden.

Daarnaast verwijzen we je ook graag door naar onze tools om de loonkost en de VIA-middelen (VIA = Vlaams Intersectoraal Akkoord) te berekenen. De tools vind je terug via de link vanaf 3 februari.

Ondersteuningstraject Formaat

Uiteraard proberen we jullie zo goed mogelijk te begeleiden bij deze uitdagende opdracht. Hieronder kan je nogmaals een overzicht van ons traject terugvinden. Je kiest zelf welke vormingen je volgt of op welke momenten je wilt aansluiten. Dit betekent dus dat je voor elke vorming apart moet inschrijven indien je erbij wilt zijn!

DATUMWATWAAR
18/10/2022Online infomomentOnline
24/11/2022
Beleidsproces opzetten
Gent
19/01/2023
Q&A sessie 1
Online
14/02/2023
Q&A sessie 2
Online
16/02/2023
Infomoment door Departement Jeugd
Brussel
23/03/2023
Vorming financieel luik
Gent
17/04/2023
Pitchmoment
Antwerpen
04/05/2023
Schrijfdag
Gent & Antwerpen
01/06/2023
Deadline
Kiosk

Naast het vormingstraject kan je altijd bij de ondersteuners terecht met al je vragen. Indien je dit wenst kan je het dossier door ons laten nalezen en geven we feedback. Probeer dit wel tijdig door te sturen (ten laatste 15/05/2023).

Contacten ondersteuners

Thomas Vancoppenolle (thomas.vancoppenolle@formaat.be)

 • Expertise: Sociale cohesie, maatschappelijke uitdagingen

Jelva Van Vooren (jelva.vanvooren@formaat.be)

 • Expertise: Artistieke expressie, ondernemingszin

Op Dacebook beheren we ook 2 groepen waarin je altijd raad en daad kan vragen aan collega-jeugdwerkers. Je kan deze terugvinden onder ‘Beroepskrachten Vlaamse Jeugdhuizen’ en ‘Bovenlokaal jeugdwerk’.

Je kan Formaat ook steeds bereiken via het algemeen nummer: 03 226 40 83.

Aanwerving projectmedewerkers

Naast vrijwilligers zijn ook competente projectmedewerkers van groot belang in je bovenlokaal project. Een projectmedewerker heeft specifieke kennis en vaardigheden nodig. Langs de ene kant is het belangrijk om op een adequate manier een goed project te kunnen managen of coördineren. Daarnaast kan het een meerwaarde zijn dat de projectmedewerker zelf ook ervaring heeft binnen één van de 3 prioriteiten waarop je indient.

Het kan soms geen evidente zoektocht zijn naar een projectmedewerker. Daarom ondersteunt Formaat de aanwerving hiervan op verschillende manieren.

Voor sollicitatie
 • Opstellen vacature
 • Voorbereiden proeven of casussen
 • Feedback op aanwervingsprocedure
Tijdens sollicitatie
 • Jurylid zijn in de sollicitatiecommissie: feedback & advies geven
Na aanwerving
 • Kennismakingsgesprek met de nieuwe projectmedewerker
 • Opvolging & coaching waar gevraagd

Don’t give up!

Een subsidiedossier schrijven is geen sinecure. Ga stap voor stap te werk en vergeet niet dat we jullie hier zo goed mogelijk in willen ondersteunen. We wensen jullie veel succes!

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op