Tool

Toolbox De Zetel

20220311 Visietraject Toolbox De Zetel instagram 1080x1080 1

Met ‘De Zetel’ wil Formaat jeugdhuizen en andere open jeugdwerkinitiatieven samenbrengen met hun lokaal bestuur. Open jeugdwerk is bij uitstek een lokaal verhaal waar jongeren een eigen laagdrempelige plek hebben. Door de coronacrisis staat het open jeugdwerk onder druk en is de samenwerking met de lokale overheid (en de jeugd- en vrijetijdsdienst) cruciaal.

Om goed samen te kunnen werken, moet je vooral elkaar goed kennen. Nodig daarom je burgemeester, schepen en jeugdambtenaren uit in ... jullie zetel! Ga samen met je vrijwilligers met hen in gesprek over jullie zorgen, uitdagingen en dromen en zoek hoe jullie elkaar kunnen versterken. We helpen jullie graag op weg met deze leidraad en bijbehorende tools om zo’n gespreksavond te organiseren.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op