Tool

Minimumschema jaarrekening en staat van vermogen

De jaarrekening moet jaarlijks worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de vzw haar maatschappelijke zetel heeft. Op deze manier krijgen buitenstaanders een zicht op de financiële situatie van het jeugdhuis. Wanneer een vzw drie opeenvolgende jaren geen jaarrekening heeft neergelegd, kan de vzw ontbonden worden.

De jaarrekening bestaat uit twee delen:

  1. De staat van ontvangsten & uitgaven
    De wetgever voorziet een minimumschema waaronder alle ontvangsten en uitgaven moeten vallen.
  2. De toelichting
    De toelichting bestaat uit de staat van vermogen en de waarderingsregels. Ook de staat van vermogen is onderverdeeld in vastgelegde rubrieken. De rubrieken zijn bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen.

Alle informatie over je jaarrekening en staat van vermogen lees je in dit artikel over boekhouding.

Onderstaande tool helpt je bij het maken van je jaarrekening.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op