Informatienota voor vrijwilligers

Wettelijk is een vzw ook verplicht een informatienota voor de vrijwilligers op te stellen. Hierin vindt de vrijwilliger minstens alle info over de afgesloten verzekeringspolissen en de afspraken over het terugbetalen van de gemaakte kosten.

In een open jeugdwerkorganisatie staan vrijwilligers meestal niet te springen om een overeenkomst te tekenen. Dat past niet binnen de aard van vrijwilligerswerk en vrijwilligers zien dat als een inperking van hun vrijheid.

Dan kan het een oplossing zijn om enkel de belangrijkste afspraken, zonder handtekeningen, op papier te zetten.

Het is uiteraard belangrijk je vrijwilligers goed te informeren en duidelijke afspraken te maken. Voor welke activiteiten kan de vrijwilliger worden ingeschakeld? Welke verzekeringen heb je voor je vrijwilligers? Hoe zit het met onkostenvergoedingen? Al deze dingen neem je best op in een informatienota.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op