RaaT van Formaat

RAAT belevingsonderzoek

Formaat wil de meer dan vierhonderd open jeugdwerkinitiatieven verspreid over heel Vlaanderen inspraak geven in het beleid en de strategie van zijn organisatie. Daarom richtten we in 2015 de ‘RaaT van Formaat’ op.

Hoe werkt de RaaT?

Elk open jeugdwerkinitiatief kan één geëngageerde (bestuurs)vrijwilliger of beroepskracht afvaardigen voor de RaaT. Het zijn immers de jongeren van vandaag die ons voeden en inspireren voor de toekomst. Een mandaat in de RaaT duurt normaal gezien twee jaar. Het huidige mandaat loopt af begin 2023.

Opdracht RaaT

De RaaT geeft advies aan de raad van bestuur of directie van Formaat. Meer concreet formuleert de RaaT adviezen over:

Beslissingen die een invloed hebben op de ondersteuning van onze leden-organisaties

Formaat gaat voor een sterk en bloeiend open jeugdwerk. Om dit te realiseren bouwen we een sterk en innovatief aanbod uit voor onze leden. Hiervoor vragen we jouw input. Om het wat concreter te maken geven we enkele voorbeelden die de voorbije jaren aan de RaaT werden voorgelegd:

 • Hoe moet het vormingsaanbod van Formaat er in de toekomst uitzien?
 • Rond welke producten of diensten kan Formaat een samenaankoop voor open jeugdwerkinitiatieven opzetten?
 • De RaaT gaf mee vorm aan de nieuwe missie van Formaat.

Standpunten die Formaat vertolkt naar beleidsmakers

Formaat verdedigt de belangen van open jeugdwerkinitiatieven op verschillende beleidsniveaus. We willen onze leden sterker betrekken bij actuele beleidsdossiers die we aankaarten bij politici.

Enkele voorbeelden van zulke dossiers uit de voorbije jaren:

 • Jeugdhuizen en de gemengde btw-plicht.
 • Het memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen en het memorandum voor de Vlaamse en federale verkiezingen

We willen zoveel mogelijk van onze leden inspraak geven in het beleid van Formaat. Daarom is een uitgebreide, diverse en sterke RaaT ontzettend belangrijk. Een RaaTslid:

 • Neemt in het jeugdhuis, jongerencentrum of jongereninitiatief een engagement op met enige verantwoordelijkheid.
 • Is niet ouder dan 30 jaar.
 • Gelooft in de kracht van het open jeugdwerk.
 • Kan de context van de eigen organisatie overstijgen en denkt mee over het brede en diverse open jeugdwerk en jeugdhuiswerk in Vlaanderen.
 • Kan zich engageren voor vier bijeenkomsten op zaterdag per jaar.
 1. Een engagement met impact
  We versterken de stem van onze leden door hen inspraak te geven in de hot issues voor Formaat en het Vlaamse jeugdwerk. De RaaT adviseert rechtstreeks aan de raad van bestuur en directie van Formaat. We garanderen onderbouwde feedback op deze adviezen. Bovendien kan je je als lid van de RaaT ook kandidaat stellen voor een plaats in de algemene vergadering van Formaat.
 2. Een unieke leerervaring
  De RaaT is een inspirerend platform voor jonge enthousiastelingen met een hart voor jeugdwerk. Ruimte genoeg dus om je te laten inspireren door elkaar, door Formaat en door de sector.
 3. Een goed evenwicht tussen inhoud en ontspanning
  Op bijeenkomsten van de RaaT voorzien we ruimte om elkaar te leren kennen. Boeiende babbels bij een hapje en een drankje.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op