Opiniestuk

Just-on-web, just-nog-niet

14 sep. 2023
Vzw frustratie

Just-on-web vervangt eGriffie: nieuw platform, zelfde frustraties

Eureka! Gisteren stuurde minister van Justitie Van Quickenborne een aankondiging de wereld uit dat JustAct van Just-on-web gelanceerd is voor het digitaal oprichten van een vzw. Maar … wat is daar nieuw aan? Online oprichten kon al sinds 2012 via eGriffie. Nieuwe statuten en bestuurswijzigingen publiceren moet echter nog steeds op papier. Het middenveld vraagt al jaren om dat te digitaliseren. De tijd dringt: tegen 1 januari 2024 moeten vzw's hun statuten immers aanpassen aan het nieuwe wetboek.

Politici, versnel de digitale toepassing of herzie de deadline in functie van de digitalisering. Zo krijgen jongeren terug ruimte voor hun werkelijke passie: het organiseren en opzetten van open jeugdwerk voor andere jongeren.

Complexe statutenrace

In mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Hierdoor zijn alle vzw’s verplicht hun statuten aan te passen voor 1 januari 2024. Formaat stelt vast dat dat niet van een leien dakje loopt.

Nieuwe statuten opstellen als bestuur van jonge vrijwilligers is al een uitdaging, maar de rompslomp die de neerlegging op papier bij de ondernemingsrechtbank met zich meebrengt is voor veel jongeren demotiverend. Dit gaat dan over kopieën van identiteitskaarten van alle nieuwe én ontslagen bestuurders, handtekenformaliteiten, een verouderd betalingssysteem, een gebrek aan duidelijke richtlijnen …

Verschillende regels per griffie

Bovendien hanteren de diverse griffies van de ondernemingsrechtbanken verschillende regels, waardoor er geen uniforme procedure bestaat. Op die manier is het moeilijk om jongeren te begeleiden, omdat we een verschillend advies moeten geven per provincie.

Minister, is dit een grap?

Met de aankondiging van JustAct voelen we ons uitgelachen. Er komt enkel een nieuw platform met een nieuwe naam, maar wat we écht nodig hebben - de snelle digitalisering van de andere publicatieverplichtingen - komt wellicht niet op tijd.

Formaat dringt daarom aan op een snelle lancering van de publicatieformaliteiten voor het einde van de deadline of om de deadline voor aanpassingen aan het nieuwe wetboek te verleggen. Zo kunnen vzw’s zich digitaal in orde stellen en moeten zij niet nodeloos de verouderde procedures volgen.

Meer info

Wil je meer info over dit thema of heb je zelf een verhaal over administratieve rompslomp? Dan horen we dat graag via valerie.vonck@formaat.be

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op