Opiniestuk

De klimaatmars: "Zo'n jong, kritisch engagement kunnen wij alleen maar bewonderen"

31 jan. 2019
MK 5114 013

​De komende decennia staan we voor de enorme uitdaging om onze maatschappij grondig te hervormen: minder plastics gebruiken, ontbossing tegengaan, gebruik van fossiele brandstoffen versneld afbouwen, openbaar vervoer opwaarderen, enzovoort. Dat vraagt ecologische keuzes waarbij rekening gehouden wordt met de planeet en het klimaat. De opwarming van de aarde bestaat en we zullen er allemaal samen voor moeten strijden om onze aarde leefbaar te houden. Het zal deze generatie zijn, dus ook alle jeugdhuisjongeren, die de immense klimaatfactuur zullen erven.

Het fucking systeem

Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen, dat spreekt voor zich. En al die kleine beetjes samen helpen zeker al een hele hoop. Maar zoals Anuna De Wever (17) al meermaals heeft gezegd: “Het hele fucking systeem zit fout!”.

55.000 Belgen die mede-eiser zijn in de klimaatzaak. Meer dan 65.000 mensen die in december betoogden voor het klimaat. Scholieren die donderdagen na elkaar ‘brossen voor de bossen’ en dat elke keer in grotere getale doen, binnenkort versterkt door de #studentsforclimate. Meer dan 70.000 mensen die afgelopen zondag de grootste klimaatmars ooit liepen. Het momentum is er, het draagvlak is er, nu is het aan de beleidsmakers om hier gehoor aan te geven.

En dat vergt moed. Moed om niet te denken aan 26 mei 2019, maar aan de lange termijn. Moed om wél de Europese richtlijnen over energiebesparing te ondertekenen. Moed om wel het overleg over de reductie van uitlaatgassen door auto’s aan te gaan en het niet enkel te hebben over de vergroening van het wagenpark. Moed om toch tot een klimaatakkoord te komen. Moed ook, om ons hele energiebeleid te herdenken. Moed om echt te luisteren naar de duizenden wetenschappers en experts die zeggen dat de huidige beleidsmaatregelen sterk tekort schieten.

Jonge helden

Op donderdag 24 januari demonstreerden maar liefst 35.000 jongeren voor het klimaat! Dat was tijdens de lesuren. Want de jeugd vroeg zich terecht af “Waarom naar school gaan, als er binnenkort geen toekomst meer is?” Bovendien is brossen een uitstekend drukkingsmiddel gebleken. Voor zo’n jong, kritisch engagement kunnen wij uiteraard alleen maar bewondering hebben!

Ondanks de soms bittere kritiek roepen wij jongeren en jeugdhuizen op om door te gaan tot er politieke actie komt. Jullie confronteren de samenleving met een aantal ongemakkelijke waarheden. En dat vinden sommige volwassenen helemaal niet fijn.

Jongeren zijn de toekomst. En het systeem van vandaag bedreigt het leven van morgen. Blijf dus gretig jullie kritiek uiten. Durf vragen stellen bij het huidige systeem. Roep totdat ze wel moeten luisteren. Vul elke week de straten. Telkens met meer jongeren. Formaat zal, samen met een hoop andere jeugdverenigingen, elke keer aan jullie zijde staan!

  • Tekst: Nick Beerens

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op