Ledenvoordelen van Formaat

INGENIEUS De Stroate IMG 5831 Thanh Van edited

Formaat heeft meer dan 420 open jeugdwerkingen als lid. Samen met hen wil Formaat meer ruimte en kansen creëren voor alle jongeren. Om hen te ondersteunen, zijn er verschillende voordelen verbonden aan een lidmaatschap bij Formaat.

Persoonlijke ondersteuning

Als je lid wordt van Formaat, krijgt jouw jeugdwerkinitiatief een ondersteuner die persoonlijk in contact staat met je werking. Zo krijgt die persoon een goed beeld van jullie noden en hoe jullie die samen kunnen aanpakken. Als jullie op onzekerheden of bezorgdheden botsen, kunnen jullie ook op jullie ondersteuner rekenen voor een coachingsessie. We komen hiervoor op bezoek.

Daarnaast houden we onze leden op de hoogte van wat er reilt en zeilt in het jeugdwerk. Formaat adviseert zijn leden over allerlei onderwerpen, van het wijzigen van statuten tot een zware verbouwing. We pluizen nieuwe wetten of aanbevelingen uit, geven tips over (extra) subsidiekanalen en houden jullie op de hoogte van belangrijke verplichtingen en deadlines. Denk maar aan het indienen van de rechtspersonenbelasting, de boekhouding bijhouden, de jaarrekening goedkeuren ...

IC-verzekeringen

Formaat sloot een overeenkomst met IC-verzekeringen. IC gaat op de verzekeringsmarkt op zoek naar de meest interessante polissen voor en op maat van jeugdinitiatieven. Om gebruik te kunnen maken van deze voordelige polissen moet jouw jeugdhuis lid zijn van Formaat.

Dit zijn alvast enkele nuttige links en documenten:

Nog meer info nodig? Mail naar m.alers@ic-verzekeringen.be

Online administratie via Assist

Het administratie- en boekhoudprogramma Assist laat je toe om de volledige werking van je jeugdhuis online te beheren. Er zitten handige documenten in om bijvoorbeeld je ledenlijst of activiteitenkalender bij te houden, maar er is de unieke tool VZW-Helper. Aan de hand van een handige VZW-Checklist en VZW-Kalender krijg je een overzicht van de wettelijke verplichtingen waaraan jouw vzw moet voldoen en wat je tegen welke datum in orde moet krijgen.

Iedereen die lid is bij Formaat, mag gratis Assist START gebruiken. Daarin vind je naast het boekhoudonderdeel ook de VZW-Helper.

Jeugdhuistarief Sabam

Jeugdhuizen die aangesloten zijn bij Formaat, kunnen bij Sabam gebruik maken van het zogenaamde Tarief 127 of jeugdhuistarief. Dit is een voordelig tarief dat Sabam in overleg met Formaat opstelde en dat afgestemd is op de diversiteit in de jeugdhuissector.

Het jeugdhuistarief bestaat uit een gunstig basistarief, aangevuld met voordelige activiteitentarieven.

Kijk hier voor de volledige omschrijving van het jeugdhuistarief op de site van Sabam. (Opgelet, de prijzen zijn exclusief btw. Er komt dus nog 6% bij.)

Vorming en kadervorming

Formaat heeft een uitgebreid aanbod aan vorming en evenementen waaraan vrijwilligers, medewerkers en bestuurders kunnen deelnemen.

Als lid kan je kiezen uit het volledige aanbod van Formaat. Deelnemen doe je gratis of aan een voordelige prijs.

Onroerende voorheffing

AUTOMATISCHE VRIJSTELLING

Eigenaars van gebouwen betalen elk jaar een belasting op hun eigendom, de onroerende voorheffing. Het bedrag hangt af van het kadastraal inkomen van het gebouw, maar kan oplopen tot meer dan 1000 euro per jaar.

Het kan echter ook zijn dat de eigenaar van jouw gebouw deze onroerende voorheffing doorrekent als huurder/gebruiker.

Sinds 2016 zijn ook erkende jeugdhuizen principieel vrijgesteld van onroerende voorheffing als ze geregistreerd zijn in de GIS-databank, waar de Vlaamse belastingdienst zich op baseert. Jeugdwerkingen die bij aanvang van een kalenderjaar lid zijn van Formaat, worden door Formaat automatisch gekoppeld aan de GIS-databank. Je hoeft dan met andere woorden zelf niets meer te doen.

Let op

Deze vrijstelling is enkel van toepassing voor initiatieven in het Vlaams Gewest.

DYZO

Af en toe komt een jeugdhuis in financiële moeilijkheden. Bestuurders zitten dan vaak met de handen in het haar en weten niet hoe ze moeten omgaan met schulden, onbetaalde facturen, een gebrekkige boekhouding…

Om leden die hiermee te maken krijgen nog beter te kunnen ondersteunen, werkt Formaat sinds kort samen met Dyzo. Dyzo is een Vlaamse vzw die ondernemers in moeilijkheden ondersteunt. Sinds de gewijzigde vennootschapswetgeving van 2019 worden ook vzw’s juridisch als ondernemingen gezien. Daarom nam het bestuur van Dyzo de beslissing om nu ook vzw's te ondersteunen bij financiële moeilijkheden.

Krijgt jouw jeugdhuis te maken met financiële moeilijkheden? Laat het weten aan je ondersteuner of mail naar vraaghet@formaat.be. We bekijken dan samen hoe we jouw werking het beste kunnen ondersteunen.

Nadat een jeugdwerkinitiatief zich heeft aangemeld, plannen de jeugdwerkers een gesprek in met de Formaat-ondersteuner en een Dyzomedewerker. Tijdens dat moment bekijken we samen wie welke rol opneemt en hoe we je kunnen ondersteunen.

Sociare (voor werkingen met beroepskrachten)

Als Federatie van Werkgevers van Sociaal-Cultureel Werk (vroeger FWSCW) verdedigt Sociare de belangen van de werkgevers in de socioculturele sector. Je ken bij hen terecht over de specifieke afspraken en regels die gelden voor organisaties in paritaire comités 329.01 en 329.03 en biedt antwoorden op sociaal-juridische vraagstukken zoals contracten, aanwerving en ontslag, tewerkstellingsmaatregelen, fiscale voordelen voor werkgevers, andere overeenkomsten met werknemers, enzovoort.

Op hun website vind je een uitgebreide kennisbank en modeldocumenten. Daarnaast bieden zij zelf ook vormingen aan. Bij vragen kan je hun helpdesk telefonisch of via mail contacteren.

Als lid van Formaat kan je je voordelig aansluiten bij Sociare

Jullie betalen enkel een bijdrage per beroepskracht dat jullie tewerkstellen (24,30 euro in 2023). De jaarlijkse aansluitingskost vervalt als lid van Formaat (141,19 euro in 2023).

Je doet de aanvraag via hun site. In het formulier vul je in dat je een 'toegetreden lid' bent via 'het collectief lidmaatschap' van Formaat vzw. Zorg dat enkel je personeelsverantwoordelijke en/of coördinator staat opgegeven als contactpersoon. Zo gaat er geen gevoelige informatie naar derden.

📸 Thanh Van