Vrijstelling onroerende voorheffing

INGENIEUS De Stroate IMG 5831 Thanh Van edited

Eigenaars van gronden en gebouwen moeten jaarlijks onroerende voorheffing te betalen. Voor jeugdhuizen geldt dat sinds een tijdje niet meer. Toch ben je best even waakzaam.

Vrijstelling

Iemand die zijn grond of gebouw ter beschikking stelt van een jeugdvereniging, hoeft daarvoor sinds 2016 geen onroerende voorheffing meer te betalen. Deze informatie is belangrijk voor:

  • jeugdhuizen die zelf eigenaar zijn van hun gebouw;

  • jeugdhuizen die een gebouw (of lokaal) huren van een particuliere eigenaar.

Kortom: als je gebouw geen eigendom is van de gemeente, is dit voor jou belangrijk. Als de eigenaar die belasting toch nog per vergissing zou betalen, rekent ze die immers door aan je werking

Wat als ik toch een aanslagbiljet krijg?

Voor het decreet van 2016 moest je het via een bezwaarschrift laten weten aan de Vlaamse Belastingdienst als je vrijgesteld kon worden van onroerende voorheffing. Nu krijg je die vrijstelling automatisch. Dat is te danken aan het jeugdwerk en een groot aantal Vlaamse gemeenten. Zij deden het voorbije jaar heel wat inspanningen om de nodige gegevens aan de Belastingdienst te bezorgen. In de toekomst willen we er ook voor blijven zorgen dat alle data kloppen en iedereen die een vrijstelling verdient die ook krijgt.

Maar die werkwijze staat nog niet helemaal punt en dus kun je toch nog een aanslagformulier toegestuurd krijgen. Dat kan ook door eventuele onduidelijkheden, ontbrekende gegevens, een gebouw dat nog een andere functie heeft of een andere administratieve reden. Let dus goed op!

Krijg je een aanslagbiljet, teken dan binnen de drie maanden na ontvangst bezwaar aan om alsnog te genieten van de vrijstelling van onroerende voorheffing.

Hoe je dat moet doen, lees je hier hier.